Finský euroskeptismus je na vzestupu

Po deseti letech členství v EU jsou Finové stále více euroskeptičtí. Každý třetí Fin přiznává, že by nelitoval, kdyby jeho země z EU vystoupila. Vyplývá to z průzkumu uskutečněného finským Fórem pro hospodářství a politiku.

Souvislosti:

Finové do Evropské unie vstoupili spolu se Švédskem a Rakouskem v roce 1995. Připojení k evropským integračním strukturám chápali jako znovupotvrzení své sounáležitosti se Západem.

Podle studie Fóra pro hospodářství a politiku jsou Finové v podstatě rozděleni na třetiny: 31% členství v EU jasně odmítá, 33% jej ještě schvaluje, 36% je k problému lhostejných nebo nemá názor. Ještě před rokem přitom byl procentuální poměr přívrženců a odpůrců 42:23. Průzkum se uskutečnil od 29. listopadu do 25. ledna na vzorku 1.200 obyvatel a v podstatě potvrdil výsledky průzkumu Eurobarometr. Podle něj měli Finové společně s Rakušany a Švédy nejvlažnější vztah k unii ze všech členských zemí.

Témata:

Téměř 70% dotázaných zastává názor, že Finsko platí do unijního rozpočtu příliš v porovnání s výhodami, které z členství má. Zhruba stejné procento se domnívá, že jejich země není náležitě zapojována do rozhodovacích procesů v Unii. Obecně dotázaní odsuzují dominanci velkých zemí v EU, egoismus velkých i malých, bruselskou byrokracii a nedostatek demokracie. Přijetí společné měny euro odmítá 44%, pro je 39%; podle většiny euro jen zvýšilo ceny.

Další kroky:


Od 1. července Finsko přebírá od Rakouska předsednictví Unii. Mezi hlavní priority by podle respondentů průzkumu měl patřit boj proti mezinárodnímu zločinu a větší otevřenost EU.