Finance na projekt Galileo půjdou z veřejných zdrojů

Ministři dopravy členských států EU se minulý pátek 8.června v Lucemburku shodli na financování satelitní navigace Galileo z veřejných zdrojů.

Souvislosti

Projekt satelitní navigace Galileo dostal zelenou v roce 2002 a původně se počítalo s jeho spuštěním již v roce 2010. Celý systém by měl být tvořen celkem třiceti satelity, z nichž je zatím na oběžné dráze pouze první zkušební Giove-A. Druhý Giove-B by měl být uveden do provozu na konci letošního roku.

Tento ambiciózní projekt zahájila EU s cílem zajistit Evropě nezávislost na konkurenčním americkém systému GPS, který je fakticky ovládán armádou. EU také usiluje o zlepšení své konkurenceschopnosti, a proto podporuje nejmodernější technologie, které při spouštění evropské satelitní navigační sítě naleznou uplatnění.

Do projektu Galileo jsou zapojeny nejenom členské státy EU, ale i Čína, Izrael, USA, Ukrajina, Indie, Maroko a Jižní Korea.

Témata

Galileo patří k nejrozsáhlejším a nejvíce ambiciózním projektům EU. Pro Unii je jeho spuštění tudíž i otázkou prestiže. Galileo však má již více než roční zpoždění, a proto se nyní počítá spíše s rokem 2012 jako s datem, kdy by měl být spuštěn.

Průtahy byly způsobeny neshodami ohledně finančních otázek projektu. Ze dvou třetin se na něm měl finančně podílet privátní sektor. Zaiinteresováno bylo osm evropských firem: European Aeronautic Defense & Space, francouzský Thalys a Alcatel-Lucent, italská Finnmecanica, Inmarsat z Velké Británie, španělský Hispasat a Aena a konečně i Deutsche Telekom. Firmy se nebyly schopné dohodnout na společné struktuře či vedení konsorcia, které by bylo mimo jiné zodpovědné za pozdější fungování navigačního systému.

Novinky

Komise stanovila 10.květen jako den, do kdy měli soukromí investoři kompromisu dosáhnout. Lhůta dodržena nebyla, a proto komisař pro dopravu Jacques Barrot navrhl převratné řešení – financovat nadále spouštění satelitního navigačního systému pouze z veřejných financí. Soukromý sektor by byl přizván pouze k provozování Galilea.

Ministři dopravy členských států EU v Lucemburku podpořili jednomyslně tento návrh a pověřili Komisi vypracováním detailní analýzy všech finančních aspektů, které s sebou toto rozhodnutí přinese. Zpráva by měla být hotova do října letošního roku, kdy se znovu ministři dopravy sejdou.

Stanoviska

Německý ministr dopravy Wolfgang Tiefensee řekl: „Evropa by měla mít vlastní navigační systém.“ Dodal, že Galileo je projekt „kolosálního významu“.

Skeptický postoj zastává Velká Británie, když britský ministr pro dopravu Stephen Ladyman řekl: „…projekt by měl být ukončen, pokud nebude finančně dostupný.“

Celkové náklady se prozatím pohybují kolem čtyř miliard eur.

Naopak francouzský ministr Dominique Bussereau označil Galileo za „strategický a nepostradatelný“ projekt.

Další kroky

Komise by měla předložit zprávu o financování Galilea na příští Radě pro dopravu EU v říjnu letošního roku.