Lídři EU na summitu uzavřeli evropský semestr

zdroj: pixabay.com

Tento článek je součástí Special reportu: ČR a evropský semestr

Červnový summit Evropské rady od roku 2011 tradičně potvrzuje květnová doporučení Komise pro jednotlivé členské státy, a uzavírá tak půlroční cyklus takzvaného evropského semestru. Díky němu mohou členské státy koordinovat své hospodářské politiky a sbližovat svou ekonomickou úroveň s ostatními státy EU.

Všechna témata projednávaná na summitu evropských lídrů, který se uskutečnil v úterý a ve středu v Bruselu, zastínil brexit a s tím související debata o budoucí reformě EU. Kromě toho však evropští lídři jednali také o migraci, bezpečnosti, jednotném trhu nebo o spolupráci Unie s NATO.

Na červnové Evropské radě je však také každoročně uzavřen takzvaný evropský semestr. Jak název naznačuje, jedná se o šestiměsíční cyklus, v němž se členské státy snaží koordinovat své hospodářské a rozpočtové politiky.

Přečtete si FACTSHEET: Co má Česko podle letošních doporučeních Komise zlepšit?

První cyklus evropského semestru proběhl v roce 2011 jako reakce na hospodářskou krizi, která propukla v roce 2008. Jeho hlavním úkolem je proto sblížení ekonomické úrovně členských států a zajištění hospodářské stability.

Jaká jsou letošní doporučení pro Česko?

Evropský semestr je zahájen vždy začátkem roku, kdy členské státy Komisi představují své plány v hospodářské a rozpočtové politice pro následujících 12 měsíců. Komise poté v květnu uděluje jednotlivým státům EU doporučení, kam mají se svými politikami směřovat, v jakých oblastech by měly zabrat, a hodnotí, jak si vedly při plnění úkolů z předešlého roku.

České republice Komise například letos doporučuje přijmout opatření, která zvýší začlenění znevýhodněných dětí (včetně romských) do vzdělávání v rámci běžných škol a zatraktivní učitelské povolání. Česko by zároveň mělo odstranit překážky, které brání větší účasti nedostatečně zastoupených skupin na trhu práce (především žen).

Česká vláda by podle doporučení měla dále posílit investice do dopravní infrastruktury a energetické účinnosti a zajistit občanům i firmám větší dostupnost ke kvalitnějším službám elektronické veřejné správy – takzvaného e-Governmentu. Česko by rovněž mělo zlepšit postupy zadávání veřejných zakázek a přijmout protikorupční reformy.

Jedno z doporučení Komise také upozorňuje na výzvu v podobě stárnutí populace, které v dlouhodobém horizontu ohrožuje stabilitu veřejných financí. Česko by ve zdravotnictví zároveň mělo zlepšit efektivitu vynakládání finančních prostředků.

Do konce roku mají státy čas na „provádění“

Poté co v úterý Evropská rada letošní doporučení pro jednotlivé členské státy potvrdila, budou 12. července ještě formálně přijata na úrovni Rady pro hospodářské a finanční věci. Evropský semestr poté vstupuje do své poslední fáze – provádění. V následujících šesti měsících totiž mají země EU schválená doporučení zohlednit při sestavování státních rozpočtů pro nadcházející rok.

Přípravy na nový cyklus evropského semestru jsou zahájeny koncem roku, kdy Komise podává přehled o hospodářské situaci v rámci analýzy růstu pro nadcházející roční období a začíná vyhodnocovat, jaký pokrok jednotlivé unijní státy při provádění doporučení dosáhly.

Eliška Kubátová