Evropský účetní dvůr: Boj s nezaměstnaností mladých nebude zadarmo

zdroj: ShutterStock.com; autor: luxorphoto.

Zavádění unijních iniciativ, které mají přispět ke snížení vysokého počtu mladých lidí bez práce, do praxe bude členské státy EU stát miliardy eur. Ponechání mladých nezaměstnaných jejich osudu by však pokladny členských států pocítily mnohem důrazněji. Včera na to upozornila zpráva Evropského účetního dvora.

Členské státy EU bojují s vysokou nezaměstnaností mladých lidí, v průměru míra nezaměstnanosti ve věkové skupině 15-24 let dosáhla v červnu loňského roku 22 %. Situace v některých státech EU, zejména v jižní Evropě, je mnohem kritičtější než jinde, práci tu nemohou najít až dva ze tří mladých lidí.

„Problém je třeba urychleně řešit, protože se může velmi rychle rozšířit po celé Evropě i na trhy, které mu v současnosti až tak silně nepodléhají,“ upozorňuje europoslankyně Martina Dlabajová (ALDE), která problematiku nezaměstnanosti mladých v EU dlouhodobě sleduje. To se může v budoucnu týkat i České republiky, kde se míra nezaměstnanosti mladých drží pod průměrem EU (EurActiv 7.8.2012).

Způsobu řešení zaměstnanosti mladých v EU si všímá i včerejší očekávaná zpráva Evropského účetního dvora, která si do hledáčku vzala implementaci hlavních unijních programů, konkrétně systému Záruk pro mladé, ve členských státech EU. Ten má zajistit, aby všichni lidé do 25 let získali během čtyř měsíců od chvíle, kdy ukončili studium, či přišli o práci, nabídku pracovního uplatnění. 

Zpráva je vůbec prvním hodnotícím dokumentem, který přichází s obrázkem aktuální situace, poukazuje na možná rizika spojená s implementací programu a navrhuje zlepšení.

Větší prodražení

Podle auditorky Iliany Ivanovové, která hovořila s bruselskými novináři, mohou největší riziko představovat vysoké celkové náklady spojené s uváděním programu do praxe v jednotlivých členských státech. Jak se totiž píše ve zprávě, nezaměstnanost mladých lidí je v EU velmi vysoká a Evropská komise navíc po členských zemích požaduje, aby vedle poskytování perspektivy pro pracovní uplatnění prováděly i nutné strukturální reformy, které přispějí ke zlepšení situace do budoucna.

Přesný odhad toho, kolik by implementace programu stála, ale podle auditorů chybí, protože Evropská komise nemá všechny potřebné informace od členských států a v minulosti nebyla provedena ani dopadová studie. Vycházet tak lze pouze z odhadů Mezinárodní organizace práce (ILO), která náklady uvedení programu Záruky pro mladé do praxe vyčíslila na 21 miliard eur za rok.

Jak ale upozorňuje řada odborníků, bez evropských programů by se boj s nezaměstnaností mladých Evropanů pravděpodobně ještě více prodražil. „Zpráva rovněž vyčísluje enormní náklady vyvolané nemožností významné části mladé generace nalézt v EU pracovní uplatnění. Tyto náklady jsou odhadovány až na 1 % HDP EU,“ říká k tomu europoslankyně Dlabajová.

Za další rizika auditoři označili i neexistenci jasné definice toho, co lze považovat za nabídku kvalitního zaměstnání, což mohou někteří zaměstnavatelé zneužívat k najímání levné pracovní síly. V jejich výčtu se objevil i nedostatečný monitoring celého programu ze strany Evropské komise.

„Bezpochyby je podle mne problémem nedostatek financí, protože systém je založen na spolufinancování projektů a aktivit z prostředků členských států,“ řekla redakci Dlabajová. „Otevřená zůstává též otázka dodržování fiskální disciplíny, protože mezi nejvíce postiženými státy mohou vést problémy velmi vysoké nezaměstnanosti mladých k problémům se získáním dostupných finančních zdrojů,“ dodala.

Autor: Lucie Bednárová