Evropský parlament bude dnes rozhodovat o odpadcích

Odpadky

Poslanci budou dnes na svém plenárním zasedání hlasovat o dvou zprávách. Evropská směrnice o odpadu má stanovit závazné cíle pro prevenci vzniku odpadů a dokument nazvaný „Tématická strategie pro recyklaci a prevenci vzniku odpadů“ se zaměřuje na dlouhodobou strategii pro odpady.

Zpráva, kterou přijal parlamentní výbor pro životní prostředí 28. listopadu 2006 obsahuje:

  • Opatření pro pětistupňovou hierarchii odpadů, která dává upřednostňuje prevenci vzniku odpadů, vícenásobné používání a recyklaci před tvorbou skládek,
  • Cíle EU pro prevenci vzniku odpadů, které mají stabilizovat tvorbu nového odpadu tak, aby jeho objem byl do roku 2012 stejný jako v roce 2008,
  • Zamítnutí návrhu Komise změnit klasifikaci spalování z „likvidace“ na „regeneraci“ pro výrobu energie.

Odpad je pro EU, která produkuje více než 500 kg odpadu na osobu ročně (což je číslo, které převyšuje růst evropského HDP), stále závažnější problém. Pouze produkce samotného městského odpadu vzrostla mezi lety 1995 a 2003 o 19%.

Skupina zelených v Evropském parlamentu vyzývá k stanovení celoevropských recyklačních cílů. Chce také přestat klasifikovat spalování jako „likvidaci“ odpadu. Michael Warhurst z organizace Přátelé země říká: „Při daném množství hlasů mají poslanci významnou příležitost pobídnout ke zvýšení recyklace napříč EU. To by na rozdíl od spalování minimalizovalo emise skleníkových plynů a zefektivnilo využívání zdrojů. Měli bychom směřovat k tomu, že nebudeme spalovat nebo vyhazovat nic, co může být znovu použito, recyklováno nebo zkompostováno.“

Skupina deseti evropských průmyslových organizací zaslala Parlamentu dopis, ve kterém vyjádřila své obavy z toho, aby žebříček odpadů nebyl příliš rigidní: „Hierarchie musí být stanovena pragmaticky a flexibilně, jelikož situace může být pro každou oblast a každý tok odpadů odlišná. Tím, že budeme vedle požadavků na plány pro nakládání s odpadem požadovat ještě dodatečnou a nákladnou analýzu ničemu nepomůžeme a důsledkem nebude účinnější a efektivnější nakládání s odpadem,“ uvedl mluvčí skupiny.