Summit EU schválil hospodářská doporučení, ČR má řešit administrativní zátěž

eu

© Shutterstock / symbiot

Tento článek je součástí Special reportu: ČR a evropský semestr

Evropská rada dnes v Bruselu potvrdila závěry pravidelného Evropského semestru. V jeho rámci dostala letos Česká republika od Evropské komise jen dvě doporučení. Přesto českou vládu čeká v následujících měsících mnoho práce zejména v oblasti elektronizace státní správy či v otázce snížení administrativní zátěže pro podnikatele.

Lídři Evropské unie se sešli v Bruselu, aby projednali nejpalčivější otázky evropské integrace. Hlavními tématy dnešního a včerejšího summitu byly obrana, bezpečnost, boj s terorismem, ale také brexit či migrace.

Červnová Evropská rada však vždy uzavírá i takzvaný Evropský semestr. Jedná se o šestiměsíční cyklus, v němž se členské státy snaží koordinovat své hospodářské a rozpočtové politiky.

Každý rok v květnu uděluje jednotlivým státům EU doporučení, kam mají se svými politikami směřovat, v jakých oblastech by měly zabrat, a hodnotí, jak si vedly při plnění doporučení z předešlého roku.

Stárnutí obyvatelstva a boj proti korupci

Pokud jde o letošní doporučení pro Českou republiku, Komise v nich zdůrazňuje zejména dvě obecnější oblasti, na které by se měla česká vláda zaměřit.

Jedná se především o zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí s ohledem na stárnutí obyvatelstva, zvýšení účelnosti veřejných výdajů, boj proti korupci a efektivní zadávání veřejných zakázek.

Stejně tak by se česká vláda měla věnovat i odstranění překážek růstu, zejména pak zjednodušováním administrativy podniků, elektronizovat státní správu a zlepšit kvalitu výzkumu a vývoje.

Česká republika obecně nemá s letošními doporučeními Komise problém a souhlasí s nimi, což potvrzuje i Pavlína Žáková ze Zastoupení Evropské komise v České republice.

Počet doporučení se výrazně snížil

„Česká republika doporučení Evropské komise ve své hospodářské politice zohledňuje. Je tomu tak i díky tomu, že Evropská komise i česká vláda mají podobný náhled na to, jaké reformy česká ekonomika potřebuje.  Letos neměla česká vláda  k navrženým doporučením žádné námitky,“ uvedla.

V posledních letech se množství doporučení ze strany Komise také výrazně snižuje. Podle Žákové je to mimo jiné znakem rostoucí české ekonomiky a pozitivních snah české vlády.

„Počet doporučení pro ČR se za poslední roky výrazně snížil. To odráží jednak velice dobrou kondici české ekonomiky, jednak reformní úsilí české vlády,“ řekla.

Evropská rada neměla k Evropskému semestru a k doporučením Komise výhrady a jednohlasně je potvrdila.

Nyní tak jednotlivé členské státy čeká fáze provádění doporučení. Pokud jde o Českou republiku, velkou výzvou bude mimo jiné snaha o splnění požadavku Komise ohledně elektronizace státní správy. V tzv. e-Governmentu totiž Česká republika dlouhodobě zaostává. Další důležitou oblastí je snížení administrativní zátěže.

„V oblasti elektronizace veřejných služeb ČR skutečně za Evropou zaostává. Například zatímco v EU v průměru 34 % uživatelů internetu v roce 2016 využilo v komunikaci se státní správou online formulář, v ČR to bylo pouze 15 %. Rovněž využívání elektronického zdravotnictví je v ČR velmi nízké,“ uvedla Žáková.

„Co se týče administrativní zátěže podniků, zde je největším problémem délka vyřizování stavebních povolení. V tomto ohledu jsme podle zprávy Světové banky až na 130. místě,“ uzavřela.