Evropská komise hodnotila rozvojovou pomoc

Komise včera představila zhodnocení rozvojové pomoci, kterou roku 2006 poskytla v rámci svého programu EuropeAid a své politiky sousedství.

Skrze program EuropeAid poskytuje Evropská unie pomoc více než 160 zemím, oblastem a organizacím po celém světě. Zaměřuje se na zlepšování kvality života v méně rozvinutých zemích, které nejsou členy EU. Kromě samotné pomoci je účelem existence tohoto programu také „budování sítě spolupracujících partnerství“. Svou pomoc rozvíjí v oblastech mezinárodního obchodu, vzdělávání, zdravotnictví, dodávek potravin, boje proti chudobě či podpory rozvoje dobré veřejné správy.

Evropská komise tuto oblast své aktivity silně reformovala roku 2001. Od té doby vzrůstá jak objem financí, které jdou na zahraniční partnerskou pomoc, tak množství probíhajících projektů. Evropská komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldner při této příležitosti řekla: „Roku 2006 jsme dosáhli rekordní úrovně pomoci a snahy o dosažení inovativních a efektivních odpovědí na výzvy tohoto roku. Jsem obzvláště hrdá na to, že byla Komise schopna vyvinout Dočasný mezinárodní mechanismus (Temporary International Mechanism), který dává jak Komisi, tak i ostatním dárcům možnost pomáhat palestinskému lidu i za velice složitých politických okolností.“

Evropská unie je největším světovým dárcem, poskytuje asi 55% celkové rozvojové pomoci. Komise se v této oblasti zaměřila na několik klíčových bodů. Jedním z nich byla otázka, jaký způsob pomoci je nejúčinější. Závěr zní: finanční podpora. Evropská komise spolufinancuje některé projekty rozvojových zemí tak, že peníze svěří místním úřadům, které je samy rozdělí. OECD nedávno konstatovalo, že tento způsob současně napomáhá rozvojovým zemím v implementaci strategie pro boj proti chudobě. Jiným způsobem pomoci je rozvoj infrastruktury, která je důležitá pro hospodářský vývoj.

Jak již bylo zmíněno slovy komisařky Ferrero-Waldner, jedním z úspěchů evropské rozvojové pomoci byla její flexibilita a přizpůsobení se nové situaci. Když na území Palestinské samosprávy zvítězil ve volbách Hamás, ukončila EU spolupráci s místními orgány a skrze sociální přídavky se soustředila na přímou pomoc jednotlivcům. Unie tímto způsobem dnes pomáhá téměř čtvrtině obyvatel Palestinské samosprávy.

Po pádu Talibanu se EU zaměřila na rozvojovou pomoc Afghánistánu. Na různé projekty, jako byla podpora svobodným volbám v letech 2004 a 2005, opravy silnic a vybavení zdravotních klinik bylo k prosinci 2006 poskytnuto již 738 milionů euro.

Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Luis Michel prohlásil: „EU roku 2006 slíbila, že zvýší pomoc, zlepší spolupráci mezi evropskými donory a zaměří se na Afriku, aby dosáhla Rozvojových cílů tisíciletí. Dodáváme rekordní množství plateb pro programy afrických, karibských a pacifických států, hlavní investice do vodní, energetické a jiné infrastruktury, podorujeme mírové operace v Darfúru, a také asistujeme při volbách v Demokratické republice Kongo.“