Evropská unie zhodnotí svoji pomoc Asii

Ministři zahraničí členských států Evropské unie se v pátek sejdou v Bruselu a posoudí další postup a způsob pomoci postiženým regionům.

Ministři zahraničí EU podle ČTK zřejmě podpoří návrh na vyčlenění dodatečných 100 milionů eur na okamžitou pomoc a 350 milionů eur na pomoc střednědobou. Postižené země budou moci navíc čerpat levné úvěry od Evropské investiční banky. Další možností, jak postiženému regionu finančně odlehčit, je odpustit mu dlouhodobé dluhy. To ovšem ministři zahraničí rozhodnout nemohou, posoudit to musí nejprve Pařížský klub věřitelských států a až poté se tímto návrhem mohou zabývat ministři členských států EU. Mezi největší dlužníky z postiženého regionu patří Indonésie a Srí Lanka.

Organizace spojených národů požádala EU o příspěvek ve výši 940 milionů eur. Tato částka byla již překonána. Část poplyne přímo z rozpočtu EU a část darují samotné členské státy. Evropská komise včera potvrdila, že členské státy si budou moci odečíst dary na pomoc postiženým asijským oblastem z výše rozpočtového deficitu, a nebudou se tedy započítávat do Paktu růstu a stability. Tato možnost byla Evropskou komisí povolena vůbec poprvé. V úterý 11. ledna 2005 se bude konat v Ženevě dárcovská konference. Do té doby budou dárcovské země a EU výše svých příspěvků upřesňovat a formalizovat.