Evropská komise bude informovat národní parlamenty přímo

Komise se rozhodla, že bude parlamenty ve všech členských zemích informovat o tvorbě svých politik přímo. Parlamenty se tak budou moci lépe vyjádřit k připravované evropské legislativě, jejich názor však zůstane nadále pouze konzultativní.

Komise svůj plán informovat parlamenty přímo zveřejnila v první polovině května. Návrh následně schválila Rada ministrů. Jeho cílem je zvýšit zainteresovanost parlamentů na tvorbě evropské legislativy.

Komisařka Margot Wallström, která je zodpovědná za vtahy mezi institucemi a komunikaci včera v Helsinkách oznámila, že Komise zahájí přímé zasílání evropských dokumentů národním parlamentům v jednotlivých členských zemích. Komise bude zasílat nové návrhy legislativy a konzultační dokumenty národním parlamentům e-mailem a vyzývá je, aby na oplátku zasílaly své komentáře k jednotlivým legislativním návrhům. Komise si od tohoto kroku slibuje, že přispěje k lepší formulaci evropských politik.

Hlasy národních parlamentů budou mít pouze konzultační charakter a nebudou tak zasahovat do tvorby legislativy přímo. Jedná se spíše o prohloubení již existující konzultační procedury, kterou nyní Komise využívá při tvorbě svých legislativních návrhů.

Komisařka Walström říká: „Větší hlas pro parlamenty znamená větší hlas pro evropské občany. Komise vysílá signál národním parlamentům o tom, že je budeme informovat a že jim budeme naslouchat. Jejich podněty budou pečlivě posuzovány.“