Evropanům chybí základní dovednosti, Češi nejsou výjimkou

dovednosti

@ European Union, 2016

Dneškem končí Evropský týden odborných dovedností. Stovka akcí po celé Evropě měla jasný cíl – upozornit, že Evropanům chybí základní schopnosti a technické vzdělání. Do projektu se zapojila i Česká republika.

Evropská unie se snaží oživit zájem o odborné dovednosti. Podle posledních výzkumů až 70 milionů Evropanů má velmi nízkou úroveň základních dovedností, včetně čtení, psaní a počítání. Dalším chybí digitální dovednosti, které mohou být nezbytné pro budoucí kariéru mladých lidí.

Komise proto letos v červnu vyhlásila Novou agendu dovedností pro Evropu. Jejím cílem je podnítit členské státy, aby podnikly kroky vedoucí k nápravě tohoto trendu. Součástí je i Evropský týden odborných dovedností, kterým chce Unie upozornit na význam odborného vzdělávání. Do projektu „Objev svůj talent!“ se zapojila i Česká republika.

„Díky tomuto typu vzdělání mohou mladí lidé snáze sehnat práci a zároveň se jedná o dobrou profesní volbu pro každého,“ říká eurokomisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová.

Unie chce zaručit nevzdělaným dospělým alespoň základní schopnosti

Komise v rámci Nové agendy navrhla deset opatření, která by měla v příštích dvou letech přejít v praxi. Mezi nimi je například záruka k získání dovedností. Komise chce skrze tento krok zaručit dospělým s nízkou kvalifikací alespoň minimální úroveň schopnosti číst, psát a počítat, aby mohli postoupit směrem ke středoškolskému vzdělávání.

Unie má v plánu zajistit dospělým také přístup k digitálním dovednostem. S používáním internetu a běžných počítačových programů má podle studie až 43 % Čechů. Základy čtení, psaní a počítání chybí 13 % české populace.

Dlabajová: Společně s digitalizací vznikají na trhu práce nové zajímavé profese, i když mnoho původních profesí zase postupně zaniká.

Návrhem se bude zabývat Evropský parlament. Zpravodajkou Nové agendy dovedností pro Evropu se stala europoslankyně Martina Dlabajová (ANO, ALDE).

„Je zřejmé, že zaměstnanost je pro budoucnost prosperující Evropy důležitá a jsem ráda, že jí evropské instituce věnují náležitou pozornost. Společně s digitalizací vznikají na trhu práce nové zajímavé profese, i když mnoho původních profesí zase postupně zaniká,“ uvádí Dlabajová.

Zahraniční pobyty vedou studenty k lepším dovednostem

Studenty motivuje k nabývání odborných znalostí i studijní program Erasmus+. Skrze něj jsou mimo jiné financovány praktické stáže mladých lidí v zahraničí. Studenti tak mají ještě před odchodem z vysoké školy šanci získat zkušenosti v zahraničí a prohloubit své teoretické znalosti.

„V programu Erasmus+ bylo od roku 2014 vynaloženo téměř 20 000 000 eur na podporu takřka 10 000 zahraničních mobilit žáků a pracovníků převážně odborných škol a učilišť,“ hodnotí program Erasmus+ ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrová.

Podpory skrze Erasmus+ se dostává dobrovolníkům v zahraničí či na podporu inovací. Program financuje i informační sítě, jako je například eTwinning, přes který mohou zaměstnanci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat.

Studenti i rodiče podceňují technické obory

Jedním z bodů Nové agendy dovedností pro Evropu je také podpora odborného vzdělávání a přípravy. Podle státního tajemníka ministerstva školství Jindřicha Fryče je úroveň tohoto typu vzdělávání v ČR vysoká. Problémem je nedostatečný zájem studentů a rodičů o technické obory. Ideální není ani spolupráce zaměstnavatelů s odbornými školami.

„Odborné vzdělávání se může úspěšně rozvíjet jen při dobré spolupráci odborných škol, jejich zřizovatelů, zaměstnavatelů a dalších zainteresovaných aktérů,“ tvrdí Fryč.

Česká republika se snaží podpořit odborné vzdělávání skrze krajské akční plány. Společně s kraji by o zlepšení spolupráce s firmami měly usilovat samotné školy. „Akční plány mají za cíl sladit priority vzdělávání na školské, krajské a národní úrovni,“ říká vedoucí Helena Úlovcová z Národního ústavu pro vzdělávání.

V rámci Evropského týdne odborných dovedností se v ČR uskutečnily desítky akcí. Jednou z nich je Den otevřených dveří Středního odborného učiliště strojírenského Škody Auto v Mladé Boleslavi. Akce přitom byla určena pouze dívkám, které se technických oborů mnohdy obávají.

„Největšímu zájmu ze strany dívek se těší obory Průmyslový logistik a autolakýrník. Momentálně u nás studuje 107 dívek, což činí téměř 13 % z celkového počtu žáků,“ vysvětluje ředitel školy Martin Slabihoudek.