Evropané jsou k členství v Unii skeptičtí

Podle nejnovějšího průzkumu si pouhá čtvrtina občanů EU myslí, že vstup do Unie zlepšil jejich životní situaci.

V šetření organizovaném The Financial Times a Harris survey na přelomu února a března bylo dotazováno téměř sedm tisíc dospělých obyvatel pěti největších států EU. Kromě nich se agentura Harris survey obrátila též na několik set občanů Spojených států tak, aby ve výsledku byl zahrnut pohled na EU jak zevnitř, tak zvenčí. Respondenti vyjádřili svůj pesimistický a zároveň nejednoznačný postoj k bloku sedmadvaceti států.

Kromě toho, že si jen 25% Evropanů myslí, že Unie jejich život zlepšila, plných 44% pak uvádí, že si od vstupu do elitního klubu osobně pohoršili. To však neznamená, že by si většina nespokojenců přála opustit řady sedmadvacítky. Necelá čtvrtina dotázaných si umí představit vystoupení jejich země z EU jako cestu k lepšímu životu. Opačný názor však zastává 40% respondentů.

Mimo výše zmíněné problémy se průzkum zaobíral několika dalšími tématy jako např. postojem Evropanů  ke společné armádě, k regulacím nebo ke svým sousedům. Jedna z otázek také zněla: co si nejvíce spojujete se slovem Evropská unie? Minianketu vyhrál jednotný trh, který uvedla asi třetina dotazovaných, následován byrokracií s asi pětinovým podílem.

Výsledky průzkumu přicházejí krátce před začátkem oslav padesátého výročí podepsání Římských smluv, na němž hodlá německá kancléřka Merkel představit plán na oživení jednání o ústavní smlouvě. Je jasné, že si čelní představitelé sedmadvacítky budou muset pro opakovaná i dosud neuskutečněná referenda lépe připravit půdu a přesvědčit občany EU o smyslu postupující integrace.