Evropa se musí soustředit na rozvoj digitálních dovedností

@Shutterstock.com / everything possible

Hlavní roli v agendě nových dovedností, kterou nedávno představila Evropská komise, musí hrát digitální dovednosti. V roce 2025 bude zvládnutí jejich určité úrovně nutné pro 90 % všech pracovních míst v Evropě. Shodli se na tom účastníci debaty, která nedávno proběhla v Praze.

Statistiky Evropské komise mluví jasně. V současné době až 20 % Evropanů nemá odpovídající dovednosti ve čtení a psaní, 25 % zaostává v matematice a dokonce 40 % nemá žádné digitální znalosti. Na pracovním trhu proto představují zranitelnou skupinu.

Znepokojivé je také to, že více než polovina z 12 milionů dlouhodobě nezaměstnaných v EU dokončila pouze středoškolské vzdělání a v některých členských státech EU se to nepodařilo více jak polovině z nich.

Nelehkou situaci stále řeší i velmi kvalifikovaní mladí lidé, kteří vykonávají práci, která neodpovídá jejich dovednostem a ambicím. Zároveň ale platí, že některé podniky mají problém najít kvalifikované zaměstnance. Komise odhaduje, že počet pracovníků, kteří nemohou sehnat zaměstnání ve svém oboru a pracují místo toho na místech, která neodpovídají jejich kvalifikaci, je v EU 40 %.

Ač unijní instituce nemají v oblasti vzdělávání legislativní pravomoc a mohou členským státům pouze radit a doporučovat, Evropská komise se rozhodla, že se pokusí situaci zlepšit. Letos v červnu proto představila dokument s názvem Agenda dovedností pro Evropu, který si klade za cíl poskytnout občanům již od útlého věku širokou škálu potřebných dovedností, jež by jim pomohly v lepším uplatnění na trhu práce.

„Evropská komise chtěla tímto krokem zdůraznit, že se jedná o důležitou a klíčovou oblast pro evropskou ekonomiku,“ uvedla na nedávné diskusi v Evropském domě, která se věnovala právě zmiňované agendě, programová manažerka Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Evropské komise Kateřina Kapounová.

Správná odborná příprava, dovednosti a podpora

Agenda dovedností pro Evropu, která navazuje mj. na předchozí iniciativy evropského semestru a plnění cílů Strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělávání, obsahuje celkem deset konkrétních opatření. Jak na diskusi řekla Kapounová, opatření by měla zajistit, aby se občanům EU dostalo správné odborné přípravy, správných dovedností a správné podpory.

Některé iniciativy, např. záruka k získání dovedností, přezkum Evropského kvalifikačního rámce, Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa, byly již zahájeny, jiné budou postupně představeny v roce 2017.

K nim patří především revize rámce Europass, podpora odborného vzdělávání nebo třeba monitoring úspěšnosti absolventů na pracovním trhu.

Zaměstnavatelé musí říct, co potřebují

Situaci na trhu práce v EU neřeší pouze Evropská komise, ale je předmětem častých jednání i v Evropském parlamentu. Tématu se dlouhodobě věnuje například česká europoslankyně Martina Dlabajová.

Parlament v loňském roce schvaloval její zprávu, která obsahovala konkrétní doporučení – mezi nimi například to, že státy musí přijmout důležité a ambiciózní strukturální reformy, které by se zaměřovaly na vytváření většího počtu pracovních míst a zvýšení profesní flexibility jednotlivců a také na lepší sladění dovedností s náplní práce. Klíčové je podle Dlabajové také umět předpovídat budoucí požadavky na dovednosti.

„V balíčku agendy nových dovedností postrádám právě důraz na to, že nové dovednosti by měly být v první řadě navázány na potřeby trhu práce,“ uvedla na diskusi. „Z tohoto důvodu by se do debaty měli více zapojovat zaměstnavatelé a sdělovat, jaké budou jejich potřeby,“ dodala.

Digitální dovednosti ve středu zájmů

Čeští zaměstnavatelé, kteří se sdružují ve Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPD ČR), jsou přesvědčeni, že EU by se v budoucnu měla soustředit především na prosazování digitálních dovedností a schopností. „Je to nezbytnost. V roce 2025 bude 90 % všech pracovních míst potřebovat určitou úroveň digitálních dovedností,“ zdůraznila Vladimíra Drbalová ze SPD ČR.

Podle statistik polovina občanů v EU postrádá základní digitální dovednosti a 20 % z nich nemá dokonce žádné. „Prvořadou součástí agendy by mělo být propojování digitálních dovedností s rozvojem vzdělávání v oblastech v oborech přírodní vědy, techniky, technologií a matematiky (STEM),“ uvedla Drbalová.

Jak již bylo řečeno, úspěšnost agendy Evropské komise závisí v první řadě na členských státech a jejich ochotě zavádět doporučená opatření do praxe. Česká vláda na své pozici k dokumentu teprve pracuje. Podle informací ředitele Odboru strategie a evropských záležitostí na ministerstvu školství Petra Černikovského by měla být hotová v říjnu letošního roku.

Článek vznikl u příležitosti debaty na téma „Nová agenda dovedností pro Evropu“, kterou organizovaly Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR společně s Hospodářskou komorou ČR a Českou podnikatelskou reprezentací při EU (CEBRE).