Eurozóna bude mít od 1. ledna nového člena – Slovensko

Informační banner oznamující příchod eura, Bratislava; zdroj: Evropská komise.

Slovensko se 1. ledna stane členem eurozóny v době, kdy euro slaví deset let od svého vzniku. Podle komisaře pro hospodářství a měnové záležitosti Joaquína Almunii se euro stalo symbolem identity EU.

Euro se začalo v bezhotovostním styku používat 1. ledna 1999. Od ledna 2002 pak v zemích Evropské měnové unie (EMU) jsou v oběhu euro bankovky a mince a od března téhož roku je euro v zemích EMU jedinou měnou. Slovensko se stane 16. členskou zemí eurozóny 1. ledna 2009. Kromě členských států EU používá euro Kosovo, Černá Hora, Andorra, Monako, Vatikán a San Marino. Z dalších členských zemí má stanovené datum přijetí eura Polsko (2011) a Rumunsko (2014).

ČR a Maďarsko svá cílová data zrušily v důsledku problémů s konvergenčními kritérii. V říjnu letošního roku nicméně Komise oznámila, že se členské státy mohou dopustit vyšších rozpočtových schodků než stanoví unijní pravidla pokud budou chtít zastavit zpomalení hospodářského růstu souvisejícího se světovou finanční krizí.

Euro si za deset let své existence vybudovalo pověst jedné z nejdůvěryhodnějších světových měn. Podpořilo ekonomický růst, díky němuž se podařilo v zemích eurozóny vytvořit 16 milionů nových pracovních míst. Země eurozóny se podílí 16,5 procenty na objemu světového hospodářství. Podle průzkumu veřejného mínění deníku Financial Times si mnoho Evropanů myslí, že euro nahradí dolar na pozici nejvýznamnější měny světa během příštích pěti let. K desetiletému výročí vydají země eurozóny zvláštní pamětní minci v hodnotě dvou eur.

Po vstupu Slovenska do eurozóny bude euro součástí každodenního života již téměř 329 milionů obyvatel EU. Předseda Komise José Manuel Baroso ke přijetí eura na Slovensku řekl: „Jsem velmi rád, že oslavíme desáté výročí eura přivítáním Slovenska jako nového člena (eurozóny). Přijetím eura stane Slovensko v hospodářském i politickém srdci Evropy a to méně než pět let po svém vstupu do EU.“ Komisař pro hospodářství a měnové záležitosti Joaquín Almunia dodal: „Euro se stalo symbolem identity EU a chrání nás proti vnějším šokům, s nimž jsme si museli poradit od léta 2007.“

Slovensko je na přijetí eura připravené. Občany informovala rozsáhlá mediální a informační kampaň a vláda přijala řadu opatření proti navýšení cen souvisejícím se vstupem do eurozóny. Do 1. ledna 2010 bude na Slovensku povinné zobrazovat ceny jak ve slovenských korunách tak i v eurech.