Eurostat: Počet obyvatel EU roste

rodina

Evropský statistický úřad Eurostat a Rada Evropy včera zveřejnily zprávu o demografických trendech v členských státech Evropské unie, v členských zemích Rady Evropy a v dalších státech.

Počet obyvatel Evropské unie v roce 2004 vzrostl o 2,3 milionů. Roční přírůstek obyvatel dosáhl 0,5%. K 1. lednu 2005 žilo v EU 459,5 milionů obyvatel, zatímco k 1. lednu 2004 to bylo 457,2 milionů. Růst populace v členských státech EU byl způsoben především migrací. Do EU přibylo kolem 1,9 milionů přistěhovalců. Přirozený přírůstek obyvatel Unie tak činil 0,4 milionů.

Zajímavé je srovnání s ostatními státy. Ve Spojených státech se počet obyvatel zvýšil o 294,4 milionů lidí (tedy o 0,9%). V Rusku naopak došlo ke snížení počtu obyvatel o 143,5 milionů (tedy o 0,5%). V Číně byl zaznamenán nárůst populace o 1.302.600 lidí (tedy o 0,6%) a v Indii o 1.072.700 obyvatel (tedy o 1,4%).

Populace vzrostla téměř ve všech členských státech EU. Největšího nárůstu obyvatel dosáhly tři země: Kypr, Irsko a Španělsko. V některých zemích došlo ale k poklesu obyvatelstva. Největší pokles byl zaznamenán v Litvě, Lotyšsku a v Estonsku. K úbytku obyvatel došlo také v Maďarsku, Německu a v Polsku. Největší přirozený přírůstek obyvatel byl zaregistrován v Irsku, ve Francii, na Kypru, v Lucembursku a v Nizozemsku. Nejmenší naopak v Litvě, Maďarsku a v Lotyšsku.

V zemích EU došlo také k malému růstu porodnosti. Průměrná míra porodnosti v EU byla podle odhadů v roce 2004 1,5 dítěte na jednu ženu, v roce 2003 činila 1,48. Ve Spojených státech míra porodnosti byla v roce 2004 2,07. Mezi členské země EU s nejvyšší porodností se řadí Irsko (1,99), Francie (1,90), Finsko (1,80) a Dánsko (1,78). Nejnižší míra porodnosti byla zaznamenána v nových členských zemích Unie: ve Slovinsku (1,22), v České republice (1,23), Polsku (1,23), Lotyšsku (1,24) a na Slovensku (1,25).