Europoslanci vyzvali Komisi k hodnocení transparentnosti vlastnických struktur médií v zemích EU

© Pixabay

Vlády některých států Evropské unie se podle europoslanců pokoušejí umlčovat nezávislá média a omezovat jejich pluralitu. Evropský parlament vyzval Evropskou komisi, aby pravidelně hodnotila nezávislost médií v členských zemích a jejich vlastnické struktury.

„Média by měla sloužit pravdě, nikoli lži. Měla by sloužit voličům, nikoli těm, kteří jsou u moci, a moc by měla kontrolovat,“ prohlásila zpravodajka přijatého usnesení Magdalena Adamowiczová zastupující v Evropském parlamentu (EP) polskou opozici.

Rezoluce přijatá 553 hlasy pro (54 europoslanců hlasovalo proti a 89 se zdrželo hlasování) konstatuje, že v některých případech se vlády snaží tuto roli médiím komplikovat a oslabovat jejich nezávislost a pluralitu. Parlament je „hluboce znepokojen sílícími politickými útoky na média a odsuzuje nedostatečnou ochranu jejich zdrojů“. Poslanci kritizovali i stav veřejnoprávních médií v některých zemích, která jsou podle nich „ukázkou provládní propagandy“.

Evropská komise od letošního roku posuzuje pluralitu médií v členských zemích v rámci ročního hodnocení stavu právního státu. Europoslanci unijní exekutivu vyzvali, aby v hodnocení posuzovala také to, jak transparentní je vlastnictví sdělovacích prostředků a do jaké míry dochází k vměšování ze strany státu a soukromého sektoru.

EK členským státům vystavila vysvědčení z vlády práva. Česku vytkla nedostatečný boj s korupcí

Komise dnes zveřejnila dlouho očekávanou zprávu o stavu právního státu v Evropské unii. Jedná se o preventivní nástroj nového mechanismu na ochranu vlády práva v EU. Jak si unijní země vedou?

Podle letošního „vysvědčení“ je ve většině zemí situace vyhovující. V Polsku, Maďarsku, Bulharsku a na Maltě má však Komise obavy z možného vlivu vládnoucích politiků na veřejnoprávní i soukromá média. Česka, Bulharska a Kypru se zase týkaly výtky spojené s nedostatečnou transparentností vlastnictví médií.

Europoslanci v této souvislosti vyzvali unijní státy, aby účinněji bránily koncentraci vlastnictví médií a aby zaručily transparentnost vlastnických struktur. Kritizovali také fakt, že vlády mnohdy tlačí na média prostřednictvím reklamy státních firem a institucí.

The Capitals: Nezávislost maďarských médií je v ohrožení, varuje propuštěný šéfredaktor

The Capitals přináší denní přehled zpráv z evropských metropolí. 

Evropští zákonodárci rovněž apelovali na lepší ochranu novinářů, zvláště investigativních reportérů. Vyzvali politiky členských zemí, aby se zdrželi slovních útoků na novináře.

EP také požaduje přijetí závazných pravidel, která by bránila šíření nenávistných projevů na internetu. Poslanci zároveň upozornili, že internetové platformy při případném odstraňování nezákonných příspěvků musí dbát na zachování svobody projevu.