Euromýty už i na Wikipedii

Poté, co britský tisk nesprávně citoval eurokomisaře Antonia Tajaniho a citace se následně objevila i na stránkách anglické verze internetové encyklopedie Wikipedie, Komise zvažuje, že se otázkou etiky v digitální komunikaci začne zabývat. EurActivu to potvrdila její mluvčí.

S posledním příkladem nepřesného až zavádějícího informování o Evropské unii jsme se mohli setkat v nedávném článku britského Sunday Times, kde jeho autoři dezinterpretovali vyjádření eurokomisaře Antonia Tajaniho. Komisař zodpovědný za průmysl a podnikání měl údajně prohlásit, že turismus se řadí k „lidským právům“.

Ač Sunday Times tuto citaci v článku přímo nepoužil, zmiňovaný citát tvoří součást titulku, který říká, že „Brusel označuje prázdniny za lidské právo“.  Dále se zde uvádí, že tento koncept EU bude stát daňové poplatníky „stovky miliónů liber“.

Tvrzení, že „turismus je lidské právo“ (které mimochodem hojně citovala i některá česká média), komisař ale ve skutečnosti nikdy nevyslovil. Na konferenci v Madridu, která proběhla minulý měsíc, Tajani pouze řekl, že i lidé se sníženou schopností pohybu mají „právo“ cestovat (více o konferenci EurActiv 14.4.2010).

Informace se okamžitě stala předmětem diskusí mnohých bloggerů a neušla ani pozornosti Evropské komise.

Problém s online encyklopedií

I přesto, že se tisková kancelář komisaře Tajaniho podle svých slov snažila chybu napravit, redakce Sunday Times nereagovala a ke korekci tudíž nedošlo.

Nesprávnou citaci navíc převzala i anglická verze internetové encyklopedie Wikipedie, která ji zařadila do profilu eurokomisaře (dokonce je součástí názvu kapitoly o jeho profesionální kariéře).

Situace se ještě více zkomplikovala poté, co Tajaniho tým zjistil, že změnit nepřesné či zavádějící informace na Wikipedii je mnohem těžší než v britském tisku.

„Snažili jsme se kapitolu opravit tím, že bychom přidali online verzi Tajaniho projevu, kde komisař na žádném místě nedefinuje turismus jako lidské právo. Ale administrátoři stránky nám v tom zabránili,“ uvedla Andrea Maresi z tiskové kanceláře eurokomisaře.

Vysvětlením by mohlo být to, že online encyklopedie upřednostňuje sekundární zdroje před primárními. Novinový článek je proto z tohoto pohledu považován za důvěryhodnější zdroj než původní komisařův projev.

Wikipedie své zásady hájí tím, že se nechce stát nástrojem propagandy politiků a zájmových skupin, které by zaplavily její stránky tiskovými prohlášeními a stanovisky.

Co na to Evropská komise?

Faktem zůstává, že problém šíření dezinformací se v souvislosti s online encyklopedií Wikipedie neobjevuje poprvé. Na druhou stranu ale platí, že je to problém veškeré online komunikace.

Jak potvrdili některé zdroje z blízkosti Komise, „evropská exekutiva“ neplánuje v této souvislosti podniknout žádné právní kroky.  

Podle mluvčí Evropské komise Pie Ahrenkindle Hansen, kterou EurActiv oslovil, „etika v digitální komunikaci představuje téma, které by si pozornost zasloužilo“.

Příklady některých nepřesných či chybných informací o Evropské unii si můžete přečíst v online databázi, kterou zřídilo Zastoupení Evropské komise ve Velké Británii.