Eurobarometr 63: členství v EU je pro ČR výhodné

eurobarometr

Zastoupení Evropské komise v České republice v pátek zveřejnilo národní zprávu Eurobarometr 63. 56% Čechů se domnívá, že členství v Unii je výhodné. Negativně je vnímána především nadměrná byrokracie.

Průzkum, který je základem v pořadí druhé zprávy od vstupu ČR do EU, probíhal na jaře 2005. Obecné vnímání Evropské unie se v České republice zlepšilo. Pozitivně ji hodnotí 43% Čechů a Češek, což je o 4% více než na podzim loňského roku. I přes zavedení přechodných období na volný pohyb pracovních sil některými zeměmi bývalé Patnáctky je oceňována především svoboda pohybu a ekonomická prosperita. Nejvíce kritizována byla Unie kvůli nadměrné byrokracii, zbytečnému plýtvání penězi, větší nezaměstnanosti a kriminalitě.

Eurobarometr zaznamenal také nárůst respondentů, kteří se domnívají, že členství České republiky v Evropské unii je výhodné. Tento názor zastává 56% dotazovaných, což je o 14% více než na podzim. Jedná se o nejvýraznější nárůst ze všech členských zemí EU. Zatímco Češi nedůvěřují svým národním institucím (vládě 23% a parlamentu 17%), důvěřuje Evropské komisi 46% a Evropskému parlamentu 51% respondentů. Těmito čísly se Češi nijak nevymykají evropskému průměru.

Podpora ústavní smlouvy od minulého průzkumu podzim 2004 klesla na 44%. To je o 19% méně oproti předchozímu průzkumu. Příznivci nové smlouvy tento dokument hodnotí jako nezbytný pro další budování Evropy (56%), kdežto její odpůrci ji odmítají ze strachu před ztrátou národní suverenity (42%). Pouze 11% respondentů uvedlo, že je s obsahem nové smlouvy seznámeno. 77% tvrdí, že o jejím obsahu ví jen velmi málo. Většina dotazovaných by se ale případného referenda zúčastnila. Vývoj směrem k politické unii si ale přeje 65% Čechů a Češek, to je o 7% více než je průměr EU-25. Eurobarometr paradoxně ukázal, že většina obyvatel si sice přeje rychlejší evropskou integraci, ale podpora evropské ústavy, která by ji umožnila, prudce klesla. Eurobarometr zároveň zaznamenal nárůst zastánců myšlenky vícerychlostní Evropy. Tento způsob integrace nyní podporuje 53% občanů, o 17% více než na podzim 2004.

Společnou zahraniční politiku EU a Evropskou obrannou a bezpečnostní politiku podporuje 65, respektive 86% respondentů. Touto výraznou podporou se Česká republika v EU řadí mezi největší zastánce těchto společných politik (průměr EU je 67, respektive 77%). Další rozšiřování podporuje 66% respondentů. Více než polovina obyvatel České republiky podporuje rozšíření Evropské unie pouze o dvě země – Chorvatsko (78%) a Bulharsko (66%). Rumunsko by v EU chtělo 48% Čechů a Češek. Proti přijetí Turecka je 51%, pro jeho vstup pouze 37% dotázaných.

Jestliže by Češi měli rozhodnout o budoucích konkrétních prioritách Evropské unie, zvolili by boj proti nezaměstnanosti, bídě, sociálnímu vyloučení a boj proti organizovanému zločinu a obchodu s drogami.