EurActiv vypracoval návrh „Žluté knihy“ o komunikaci

Zakladatel portálu EurActiv Chritophe Leclercq vypracoval návrh „Žluté knihy“, která se zabývá zlepšením komunikační strategie EU. Návrh chce předložit místopředsedkyni Komise Margot Wallström zodpovědné za komunikaci EU krátce předtím, než bude oficiálně přijata Bílá kniha Komise o komunikaci Unie.

Souvislosti:

V říjnu 2004, dříve než se nová Komise ujala funkce, Friends of Europe, Gallup a EurActiv vydali dokument „Slyší mě EU?“, který obsahoval třicet praktických nápadů pro Margot Wallström.

Jako jediný vydavatel zaměřený na EU s velkou čteností mimo Brusel EurActiv sledoval snahy o lepší komunikaci s občany EU od samého počátku svých aktivit. Svým vlastním umírněným způsobem EurActiv hraje určitou roli v ‚evropské veřejné sféře‘, což je jedna z hlavních myšlenek nové Bílé knihy komisařky Wallström.

Návrh „Žluté knihy“ o komunikaci EU bude oficiálně předán místopředsedkyni Komise dnes dopoledne.

Témata:

„Žlutá kniha“ obsahuje dvanáct doporučení:

O cílech komunikace EU [Rozlišovat!]:

 • zaměřit se ne na "občany" nebo na "odborníky na EU", ale na zprostředkovatele a zejména na národní oborové publikum a působit na jejich profesionální sítě
 • zahrnout – co nejdříve – firmy, odbory a nevládní organizace
 • ne centralizovat nebo "usměrňovat", ale nepatrně koordinovat mezi institucemi a generálními ředitelstvími Komise

O metodách a postupech [Decentralizovat a diseminovat!]:

 • radikálně decentralizovat evropské debaty nacionalizací, posílením zastoupení v členských zemích a obohacením profesionálních kariér
 • zahrnout komunikaci do všech evropských programů a politik
 • vyškolit úředníky, novináře … a politiky
 • doplnit tvorbu politiky o nezávislé zprostředkovatele debat
 • zajistit decentralizovaný, vícejazyčný obsah Internetu, ne pouze konference, tiskoviny a televizi
 • optimalizovat a zvýšit zdroje komunikace

O implementaci a časovém rámci [Rozhodnout!]:

 • ihned decentralizovat debaty vedle probíhajících meziinstitucionálních rozhovorů
 • co nejdříve implementovat nedávná rozhodnutí Komise jako např. akční plán z července 2005
 • dosáhnout výsledků před volbami v roce 2009

Další kroky:

Doporučení jsou prezentována nadací EurActiv, která zajišťuje dozor nad sítí portálů včetně EurActiv.com. K návrhu „Žluté knihy“ je možné nyní zasílat komentáře. Konečná verze bude vypracována na jaře 2006. Bílá kniha Komise počítá se šestiměsíčním konzultačním procesem.