EU zavede černou listinu leteckých společností

letectví, čsa

V pondělí Rada EU pro dopravu schválila zavedení seznamu leteckých společností, které nesplňují bezpečnostní předpisy. Pro všechny takovéto společnosti bude platit zákaz v celé Evropské unii. Cestující budou mít také právo být informováni o společnosti, která je dopravuje.

Rada úplně podpořila pozměňující návrhy odhlasované Evropským parlamentem 16. listopadu 2005.

Všechny členské státy EU budou muset poskytovat Evropské komisi seznam leteckých společností, které mají zákaz operovat na jejich území. EK v průběhu jednoho měsíce od získání těchto údajů rozhodne na základě společných kritérií o uvalení zákazu pro danou společnost.

Letecká společnost se na seznam dostane v případě, pokud existuje ověřený důkaz vážných nedostatků v oblasti bezpečnosti, jako i v případě neschopnosti anebo neochoty řešit takovéto nedostatky ze strany společnosti anebo zodpovědných úřadů.

Každé tři měsíce bude Komise seznam prověřovat a v případě potřeby aktualizovat. Všechny členské státy a Evropská agentura pro leteckou bezpečnost musí poskytnout Komisi jakékoliv potřebné informace.

Seznam a jeho modifikace budou publikované na internetu a zároveň v oficiálním věstníku EU. Všechny letecké společnosti, národní úřady pro leteckou dopravu a Evropská agentura pro leteckou bezpečnost budou muset dát seznam k dispozici pasažérům prostřednictvím svých webových stránek a také musí být přístupné v jejich sídlech.

Pasažéři budou mít na základě schválené legislativy právo na kompenzaci anebo na náhradní let v případě, když bude jejich letecká společnost zařazená do seznamu po vykonání rezervace.

Tour operátoři musí také zajistit, aby byl pasažér při provádění rezervace informovaný o společnosti, se kterou poletí. Pokud její identita není známá v době rezervace, tour operátoři musí cestujícímu dodatečně tuto informaci poskytnout, a to co možná nejdříve. V případě změny rezervace musí být pasažér informovaný o společnosti při registraci anebo nejpozději v době nastupování do letadla.

Směrnice by měla vstoupit v platnost pravděpodobně začátkem budoucího roku.