EU zatím uvolnila třináct milionů eur pro jihovýchodní Asii

Evropská komise se včera rozhodla uvolnit dalších deset milionů eur na okamžitou pomoc oblastem Srí Lanky, Indie a Malediv, postiženým katastrofálním zemětřesením a následnou vlnou tsunami. Hned v pondělí EU poskytla tři miliony eur. Pomoc tak nyní činí třináct milionů eur.

Dalších deset milionů je určeno pro Indonésii. Podle komisaře pro rozvojovou pomoc Louise Michela budou uvolněny hned, jak bude umožněn přístup záchranářům na Sumatru. Michel podle zprávy ČTK prohlásil: „Problémem nejsou peníze, ale jejich využití, které musí být co nejúčinnější.“ Zároveň zdůraznil, že dlouhodobější pomoc s rekonstrukcí oblastí nelze podcenit. „Je třeba se mobilizovat dlouhodobě. Stává se, že naléhavá etapa proběhne dobře, ale nikoli už pak pomoc pro obnovu. Lidé se potom nevracejí do postižených krajů, které se propadají do stále větší zaostalosti. Po delší době je poté rozjezd už nesmírně obtížný,“ uvedl komisař.

V Bruselu funguje krizový tým, který je v úzkém kontaktu se spolupracovníky EU přímo v oblasti. Vzájemně koordinují, do kterého místa nejklíčovější pomoc poskytnout a jak lze pomoci co nejefektivněji. EU je v kontaktu i s dalšími partnery – Červeným křížem a půlměsícem a nevládními organizacemi zodpovědnými za doručení pomoci.