EU v roce 2017: Jednotný digitální trh

digitální trh EU

© European Union, 2014

Dva roky poté, co EU oznámila svůj záměr vytvořit jednotný evropský digitální trh, by se letos měly ladit jeho poslední legislativní detaily.

Rozhodnutí, která padnou

Zveřejnění posledních návrhů jednotného digitálního trhu
Příprava legislativy pro vytvoření jednotného digitálního trhu se na začátku roku 2017 uzavře. Plán na jeho vybudování představila Evropská komise v květnu 2015. Podílelo se na něm celkem 14 eurokomisařů včetně české komisařky Věry Jourové. Komise v něm reagovala na fakt, že ačkoli se digitální technologie stávají běžnou součástí životů Evropanů, digitální trh naráží na mnohá omezení v podobě nejednotných pravidel mezi členskými státy.

Komise nedávno zveřejnila revizi směrnici o soukromí a elektronických komunikacích, která je součástí strategie jednotného digitálního trhu. Dále se s novými všeobecnými pravidly ochrany údajů také sjednotí spravování osobních údajů v rámci evropských institucí. V rámci programu REFIT se budou rovněž revidovat úlohy Agentury Evropské unie pro síťovou a informační bezpečnost (ENISA), která v minulosti trpěla nedostatkem finančních zdrojů a zaměstnanců.

Reforma autorských práv
Složitá problematika autorských práv je v plánech Evropské unie rozložená do 5 legislativních aktů. Návrhy se objevily už v polovině září 2016. Tehdy si Evropská komise přála najít rovnováhu mezi právy umělců, producentů a uživatelů. Jednou z výhod snížení rozdílů mezi systémy autorských práv členských zemí by bylo například usnadnění přístupu k online obsahu ze zahraničí pro zákazníky, kteří si obsah platí. Letos budou Rada Evropské unie a Evropský parlament přijímat svá stanoviska a jednat o výsledném znění přijatých zákonů v oblasti copyrightu.

Plány zpřístupnit autorsky chráněné materiály pro potřeby nevidoucích či pro potřeby vzdělávání zřejmě nenarazí na odpor zainteresovaných stran. Naopak se mohou objevit problémy v případě získávání licencí pro vysílání ze zahraničí, které by mohlo oslabit vyjednávací pozici hlavních televizních vysílatelů. Podobný odpor proti poplatkům vyjádřili stoupenci otevřeného internetu, internetové platformy a vyhledávače, kterým se nelíbí poplatky za tzv. hyperlinky, jinak řečeno hypertextové internetové odkazy, které po rozkliknutí umožňují uživatelům zobrazit další dokumenty či webové stránky.

Frekvenční pásmo pro mobilní sítě 5G
Rozhodnutí, aby od červnu 2020 patřilo frekvenční pásmo 700 MHz (694-790 MHz) ve všech členských státech výhradně mobilním sítím páté generace (5G), čeká formální schválení v Radě a Evropské parlamentu. Neformálně se totiž podařilo uzavřít vyjednávání v prosinci 2016. Uvolnění části ultrakrátkých vln by značně podpořilo vysokou rychlost a široké pokrytí a usnadnilo tak zavádění páté generace bezdrátové sítě. Zbytek pásma do 700 MHz (470-694 MHz) by měl zůstat dostupný pro audiovizuální služby.

Ministři v květnu 2016 navrhli, aby rozhodnutí o uvolnění zmíněného spektra bylo odloženo o další dva roky. Parlament tehdy požadoval, aby byly v příloze vyjmenovány všechny příčiny odkladu. Harmonizace spektra je též cílem maltského předsednictví. V budoucnu by koordinaci v telekomunikační oblasti mohla zefektivnit změna statutu Sdružení evropských regulátorů pro elektronickou komunikaci (BEREC), ze kterého by mohla vzniknout plnohodnotná centralizovaná agentura.

Diskuze, které se vyplatí sledovat

Nedostatek digitálně zručných Evropanů
V roce 2017 bude pokračovat diskuze o aktuálním nedostatku digitálně zručných zaměstnanců. Do roku 2020 vznikne v Evropě téměř 800 pracovních míst, které bude problém obsadit. Řešení závisí ve velké míře na největších IT společnostech. Komise a národní vlády v této otázce vystupují v úloze iniciátora či prostředníka. Tak vznikla minulý rok koalice pro digitální zručnost a pracovní místa, která navázala na množství dobrovolných iniciativ v minulosti. Kromě aktivit soukromého sektoru bude zajímavé sledovat kampaň eSkills for Jobs, kterou v Česku koordinuje Dům zahraniční spolupráce ČR. Jejím hlavním cílem je přinášet zajímavé informace a inspiraci z IT oblasti pro širokou veřejnost. Iniciativy v oblasti IT by měli také podporovat tzv. digitální šampioni, které Evropská komise vybrala s cílem rozšiřovat povědomí o digitálních technologiích. Za Českou republiku byl jmenován autor českého e-Governmentu Ondřej Felix.

Poločas ve vytváření jednotného digitálního trhu
V květnu 2017 uplynou dva roky od představení 16 iniciativ pro vytvoření jednotného digitálního trhu. Jelikož Evropská komise plánuje, že navrhovaná legislativa vstoupí v členských státech v platnost nejpozději v roce 2019, uběhne tedy přesně polovina období určeného pro vytvoření digitálního trhu. Pracovní program Komise při této příležitosti počítá se zhodnocením dosavadního průběhu naplňování digitální agendy. Můžeme proto očekávat rozsáhlou analýzu této oblasti.

Spory s americkými technologickými firmami
Součástí strategie digitálního byla také snaha posvítit si na online platformy. Mezi ně patří internetový vyhledavač Google, který podle Komise využívá své výsadní postavení na trhu tím, že ve výsledcích vyhledávání dává na první místa vlastní produkty, a poškozuje tak konkurenci. Boj proti americkému gigantovi trvá již od roku 2010 a nyní mu hrozí pokuty ve výši stovek milionu eur. Posvítit si Komise chtěla také na sociální sítě jako je například Facebook, jemuž rovněž hrozí pokuty kvůli necitlivému nakládání s osobními údaji svých uživatelů. Aplikace Uber, jež zprostředkovává a umožňuje objednání přepravy osobním automobilem, v souvislosti s digitální strategií řeší, zda je považována za digitální platformu, nebo dopravní službu, a firma Apple musí vysvětlit své dlouholeté obcházení platby daní v Irsku.

Vyšetřování, které vede evropská exekutiva proti těmto americkým společnostem, však mnozí vnímají spíše jako snahu oslabit konkurenci. Nicméně odborníci varují, že pokud se do sporů vloží americká administrativa, konflikt by se mohl vyostřit. Na druhou stranu v jiné oblasti našla Evropská unie s americkými internetovými giganty řeč. Dohodli se na vytvoření kodexu, který pomáhá bojovat proti šíření nenávistných projevů a podněcování k násilí na internetu.

Přehled zpracovala slovenská redakce EurActivu. Přeložila Pavla Bazgierová.