EU slaví Den bezpečného internetu

Již po čtvrté se dnes slaví Den bezpečného internetu. Jeho hlavním tématem je letos nebezpečí mobilních telefonů pro nezletilé.

Otázka bezpečnosti elektronické komunikace se stává stále aktuálnější. Uživatel internetu může být lehce elektronicky sledován a stejně tak i jeho mobilní telefon. Toto nebezpečí neoprávněného narušení soukromí se zvyšuje i u nezletilých. Jim například hrozí, že by mohli být přes mobilní telefony sledováni sexuálními devianty. Komise se snaží ve spolupráci s dalšími partnery z celého světa na tato nebezpečí upozornit a zabránit jim.

Komise usiluje o to, aby se dalo právními prostředky zabránit například rozesílání násilnických filmů mobilními telefony. V budoucnu by měl být vytvořen jakýsi mravní kodex pro elektronickou komunikaci.

V nejbližší době by se mělo patnáct největších evropských mobilních operátorů shodnout na principu, který by umožnil lépe chránit nezletilé při užívání mobilních telefonů.