EU se s Japonskem shodla na obchodní dohodě a připravuje se na Vietnam. Problémy ale přetrvávají

japan

© Shutterstock / Matej Kastelic

Evropské unii se podařilo vyjednat ambiciózní obchodní dohodu s Japonskem. Vzniknout by tak mohla největší zóna volného obchodu na světě. Problémem ale zůstávají neshody ohledně ochrany investic a řešení investičních sporů. Na stole pak i nadále zůstává dohoda o volném obchodu s Vietnamem.

Evropská unie dnes úspěšně dokončila vyjednávání dohody o volném obchodu s Japonskem. Vyhráno ale stále není. Problematická část o řešení investičních sporů se totiž z dohody vyčlenila a bude předmětem jednání až v příštím roce.

„Dohoda výrazně zvýší vzájemný obchod a investiční příležitosti a přinese posílení našich ekonomik,“ uvedli v reakci na dnešní jednání předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a japonský předseda vlády Šinzó Abe.

Očekávání od dojednané smlouvy jsou skutečně velká. Japonsko totiž z hlediska světové ekonomiky představuje jednoho z nejsilnějších hráčů.  Předseda Komise Juncker a předseda Evropské rady Donald Tusk v červenci prohlásili, že dohoda jde mnohem dál, než jsme zvyklí, a zopakovali, že se bude jednat o nejdůležitější bilaterální obchodní smlouvu, kterou EU kdy uzavřela.

Plány na rychlé vyjednání dohody před pár týdny potvrdila i komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová. Po telefonickém rozhovoru s japonským ministrem zahraničí Taro Konem novinářům tehdy sdělila, že už zbývá doladit jen pár technických detailů a konec roku 2017 zůstává reálným termínem.

Obě strany se na základních bodech shodly již v červenci, problémem však zůstávala ochrana investic nebo veřejné zakázky.

Během hovoru s Konem Malmströmová prozradila, že Brusel i nadále trvá na vyjednání dohody ještě v tomto roce, přiznala však, že shodnout se na konečné podobě ochrany investic je stále problém. Japonsko totiž preferuje starý systém arbitráží, zatímco EU prosazuje nový systém specializovaných investičních soudů.

A to se dnes potvrdilo. Obě strany totiž oznámily „pouze“ úspěšnou finalizaci dohody o volném obchodu bez ustanovení o řešení investičních sporů.

„Jsme přesvědčeni, že dohoda přinese oběma stranám udržitelný a výrazný ekonomický růst a podpoří tvorbu pracovních míst. Stejně tak potvrdí i naše závazky ohledně nejvyšších standardů pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany spotřebitelů a životního prostředí a bude chránit veřejné služby,“ uvedli dále v prohlášení představitelé Unie a Japonska.

Vzájemný obchod za stovky miliard

Dohodu s Japonskem podporuje i český europoslanec a zároveň místopředseda výboru pro mezinárodní obchod Jan Zahradil (ODS, ECR).

Zahradil: Světové ekonomické statistiky říkají, že nejdynamičtěji se rozvíjí Asie.

„Z hlediska zahraničních ekonomických vztahů je dobré mít tzv. diverzifikované portfolio. Česká republika směřuje na evropský trh celých 80 % svého exportu. Celou třetinu přitom tvoří jen vývoz do sousedního Německa,“ připomněl Zahradil během listopadové konference, která se konala v pražském CEVRO institutu a které se zúčastnili i zástupci velvyslanectví Vietnamu, Jižní Koreje a Japonska.

„Taková závislost je příliš velká a činí nás zranitelnými v případě, kdyby došlo uvnitř EU k politické nebo ekonomické nestabilitě. Pokud jde například o Nizozemí, to do Německa směřuje jen čtvrtinu svého exportu, Dánsko pak dokonce méně než jednu pětinu,“ uvedl.

Podle Zahradila by členské státy Unie měly svůj vývoz směřovat více mimo kontinent. „Světové ekonomické statistiky říkají, že nejdynamičtěji se rozvíjí Asie,“ připomněl.

Rozdělením dohody se Unie podle analytiků může vyhnout i případným problémům spojených s ratifikací v členských zemích. Právě schvalovací proces byl kamenem úrazu například u dohody o volném obchodu s Kanadou (CETA), kdy její schválení brzdil jeden z regionálních belgických parlamentů.

Japonsko pro Evropskou unii představuje šestého největšího obchodního partnera. Unie je pro Japonsko dokonce třetím největším partnerem. Jen v roce 2016 dosáhl objem vzájemného obchodu 125 miliard eur. Přestavitelé obou zemí předpokládají, že nová dohoda tuto sumu výrazně zvýší a vytvoří vůbec největší zónu volného obchodu na světě.

Vietnamci si spolupráci pochvalují, vývoz ale zaostává

Nyní na stole zůstává dohoda o volném obchodu s Vietnamem. Ta už byla prakticky vyjednána, stále ale čeká na finální podpis a ratifikaci, která by měla proběhnout během první poloviny roku 2018. Ještě před konečným schválením je ale – podobně jako u dohody s Japonskem – třeba vypořádat se především s problematikou řešení sporů mezi investory a státem.

Juncker: Dohoda výrazně zvýší vzájemný obchod a investiční příležitosti a přinese posílení našich ekonomik

Tato část by se podle posledních informací mohla z vyjednané dohody také oddělit. I zde je tedy na stole rozdělení smlouvy, stejně jako v případě dohody s Japonskem. Finální shoda na její podobě se plánuje na začátek příštího roku.

Pokud se dohoda skutečně rozdělí, její obchodní část by měla být schválena během roku 2018, ohledně investičních sporů se ale bude vést debata i v následujících letech.

V případě, že dohoda – minimálně její obchodní část – projde, českým podnikatelům se cesta do Vietnamu značně zjednoduší. Přitom už teď je vzájemný obchod poměrně silný, což si pochvalují i zástupci této země.

Chceme pokračovat v hospodářské spolupráci na základě dohody z roku 2005. Existuje také smíšená Česko-vietnamská komise pro hospodářskou spolupráci, která se formálně sešla v letech 2008, 2010, 2012, 2014 a 2016. A výsledky posledního setkání v Praze v roce 2016 nám jasně ukázaly, že spolupráce je výhodná,“ uvedl během konference obchodní rada velvyslanectví Vietnamu v ČR Tran Hiep Thuong.

Mezi významné oblasti spolupráce podle něj patří hlavně průmysl a energetika, hutnictví, doprava, automobilový průmysl, chemický průmysl, potravinářství, farmacie, ale i mnoho dalších odvětví.

„Spolupráce běží i na bázi vysílání českých odborníků na čištění kontaminovaných vod a biologický průzkum. Stejně tak je silná spolupráce v oblasti cestovního ruchu, výměny informací a tak dále,“ prohlásil velvyslanec.

„Vyzývám organizace, podniky, sdružení a další investiční partnery z České republiky i z Vietnamu, aby nadále budovaly vzájemnou investiční a obchodní výměnu a rozšiřovaly vzájemný export,“ dodal.

Zemplinerová: Jsem ráda, že dohody zahrnují i odstranění necelních bariér, kterými jsou často nejrůznější standardy a jiné překážky pro pohyb zahraničního kapitálu.

Problémem zůstávají necelní bariéry

Silný potenciál obchodní dohody potvrzují i statistiky. Vzájemná obchodní výměna mezi Českou republikou a Vietnamem dosáhla v roce 2016 912,5 milionu dolarů (tedy přes 19 miliard korun). Problémem je ale pořád se navyšující záporné saldo. Vývoz do Vietnamu totiž v tomto roce činil 94 milionů dolarů (necelé dvě miliardy korun), dovoz ale přesáhl 17 miliard korun.

Dohoda o volném obchodu bytento trend mohla zvrátit a český export do Vietnamu významně posílit. Jejím cílem je totiž eliminace cca 95 % všech cel a jiných obchodních překážek.

Jak se zdá, liberálnímu světovému obchodu ještě stále neodzvonilo. Státy ale stále častěji přistupují k netransparentním necelním překážkám.

„Soutěžní politika na úrovní EU i jednotlivých států je nejefektivnější, pokud je prováděna formou volného obchodu a odstraňování bariér. Jsem také ráda, že připravované dohody zahrnují i odstranění necelních bariér, kterými jsou často nejrůznější standardy a jiné překážky pro pohyb zahraničního kapitálu,“ připomněla během konference Alena Zemplinerová z CEVRO institutu.

Snahy Světové obchodní organizace a jiných organizací včetně EU o snižování celních bariér jsou podle ní správné, ale mnohdy to nestačí. „Cla jsou čím dál tím více nahrazována necelními bariérami, které jsou méně transparentní. Státy se v době recese a vyšší nezaměstnanosti snaží prosazovat jiné politiky než politiku volného obchodu,“ upozornila.

„Musíme se také podívat na silné lobby, které mají jiné zájmy a které mohou prosadit protekcionismus ve svém odvětví. Tomu je třeba čelit. Proto doufám, že schválené a projednávané dohody nedovolí nahrazovat celní politiky nějakými jinými necelními bariérami,“ dodala.