EU reformuje pravidla danění společností na jednotném trhu

euro peníze

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Grant Cochrane.

V říjnu 2016 Komise představila balík legislativních návrhů, který má změnit způsob, jakým jsou na jednotném trhu zdaňovány společnosti, a zavést spravedlivější systém daně z příjmů právnických osob, který by podporoval růst. Konsolidace daňového základu firem na úrovni EU v první řadě znamená zavedení jednotného výpočtu základu daně z příjmu právnických osob u společností, které podnikají ve více členských státech EU a následnou alokaci vypočteného základu daně mezi země, ve kterých společnost podniká. Tento společný základ daně by pak v každé zemi byl zdaněn její platnou sazbou. Zdaleka se ale nejedná se o první návrh v této oblasti, který Komise předložila.

Daň z příjmu právnických osob nepatří mezi harmonizované daně na úrovni EU a členské státy její harmonizaci ani nepodporují. Nicméně v Evropské unii existuje již od roku 2004 snaha o vytvoření harmonizovaného základu daně z příjmů právnických osob, který by podpořil snazší a levnější podnikání na evropském jednotném trhu. Pracovní skupina, která byla k danému účelu vytvořena, pracovala na návrhu harmonizace řadu let.

V březnu 2011 zveřejnila Komise návrh nové směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB), který vzešel právě z dlouhodobé činnosti pracovní skupiny. Návrh ovšem neprošel schvalováním členských států na úrovni Rady. Podporovatelé návrhu tvrdí, že hlavním přínosem by mělo být použití jednotného výpočtu společného základu daně namísto použití výpočtu dle národní daňové legislativy všech 28 zemí EU. Kromě společného základu Komise dlouhodobě skrze své návrhy rovněž prosazuje zjednodušení administrativy podávání daňového přiznání prostřednictvím jednoho správce daně.

Celou analýzu naleznete na webu Euroskop.cz.