EU posiluje vztahy s Marokem

Včera se v Bruselu sešla šestá schůzka Rady přidružení EU – Maroko, aby zhodnotila dosavadní spolupráci a dohodla její další pokračování a upevnění. Mimo jiné se hovořilo o posílení spolupráce na poli energetiky.

Dohoda o přidružení mezi EU a Marokem byla podepsána v únoru roku 1996 v Bruselu, následně ratifikována parlamenty členských zemí EU, Evropským parlamentem a marockým parlamentem. Vstoupila v platnost roku 2000 a vystřídala tak starší dohodu o spolupráci. Mimo jiné tato dohoda zavazuje obě strany k pravidelným schůzkám a konzultacím na různých úrovních. Dohoda dále poukazuje na dodržování lidských práv, liberalizaci služeb, volný pohyb kapitálu a pravidla hospodářské soutěže. Dohoda rovněž umožňuje jednodušší přístup marockých výrobků na trh EU, otevírá otázky imigrace a sociální problematiky. V současnosti probíhají rozhovory o revizi této dohody.

Evropská komise byla na včerejším jednání zastoupena generálním ředitelem pro vnější vztahy Eneko Landaburu a Maroko bylo reprezentováno svým ministrem zahraničí Taïbem Fassi-Fihri. Delegace se dohodly na posílení energetické spolupráce. Maroko pro Unii představuje vhodného dodavatele zemního plynu a elektrické energie. V rámci této spolupráce se má energetická politika Maroka postupně sbližovat s energetickou politikou EU.

Na pořadu jednání byl dále podpis memoranda o shodě, které zaručuje Maroku finanční dotace pro roky 2007-2010 v celkové výši 654 milionů eur. Tyto dotace budou rozděleny mezi pět prioritních oblastí: sociální rozvoj, ekonomický rozvoj, lidská práva a vláda, životní prostředí a podpora institucí. Mimo tento zdroj bude Maroko moci profitovat také z fondů FEMIP, dále z programů EU na podporu lidských práv, demokracie, atd. Maroko bude samozřejmě oprávněno čerpat z fondů určených pro středomořský region, z fondů zaměřených na evropskou politiku sousedství a na přeshraniční spolupráci mezi regiony v Maroku a v EU.

Benita Ferrero-Waldner u této příležitosti prohlásila: „Jsme velice spokojeni s pokrokem ve spolupráci mezi EU a Marokem. Všimli jsme si, že se Maroko snaží implementovat reformy a stejně tak jsou naplňovány cíle Akčního plánu mezi EU a Marokem. Maroko také prokázalo značný zájem na nových návrzích EU na posílení politiky sousedství.“

K otázce energetické politiky řekla: „Maroko je jedním z klíčový energetických partnerů EU ve středomořském regionu, tranzitní země zemního plynu a dodavatel elektrické energie do EU. Rozvoj naší energetické spolupráce skrze progresivní integraci našich energetických trhů přispěje ke zvýšení bezpečnosti energetických dodávek jak v EU, tak v Maroku. Proto také vítám marocký závazek docílit konvergence jeho energetické politiky s tou v EU.“