EU není na katastrofu rozměrů hurikánu Katrina připravená

katastrofa tsunami hurikán

Otázku, co by se stalo v Evropě, když by přišla obrovská živelná pohroma rozměrů hurikánu Katrina nebo vlna tsunami, si kladl Evropský výzkumný ústav. Výsledky jeho zkoumání nejsou v žádném případě uspokojivé.

Podle Evropského výzkumného ústavu v italském městě Ispra je jakákoliv prevence záplav prakticky nemožná. Můžou za to rozdíly v národních kartografických systémech. Například mezi Belgií a Německem činí rozdíl mezi nulovou nadmořskou výškou zhruba 2,31 metru. Mezi „nulou“ v Německu a Rakousku je rozdíl celých 46 centimetrů. Podobné rozdíly jsou i mezi ostatními kartografickými systémy jednotlivých členských států.

Kromě nemožnosti koordinovat informace v případě živelné katastrofy vedou rozdílné údaje mimo jiné i k vážným problémům při přeshraničních stavbách. V roce 2003 se nepodařila stavba přes hraniční údolí mezi Německem a Švýcarskem, na které se pracovalo z obou stran. V prostředku, když se obě části stavby potkaly, činil výškový rozdíl mezi oběma částmi mostu 54 centimetrů. Stalo se tak, protože Švýcaři počítali nadmořskou výšku od Středozemního moře a Němci o Baltu. Nedokončený most musel být následně stržen.

Evropská komise by chtěla, aby se od roku 2008 začalo se systematickým sběrem geodetických dat celého území Evropské unie pomocí satelitního systému. Měl by tak vzniknout jednotný kartografický systém, který pomůže lépe předvídat následky katastrof a koordinovat následnou pomoc.