EU dává konsorciu firem ultimátum kvůli Galileu

Firmy, které mají provozovat Galileo musí do 10. května vyřešit své spory, jinak o projekt přijdou. Komise v takovém případě zvažuje vypsat novou veřejnou soutěž na provozování satelitního navigačního systému.

Rada pro dopravu včera stanovila partnerům v konsorciu Galileo pevné datum pro dořešení vnitřních sporů, které se týkají rozdělení pravomocí, organizační struktury, sdílení rizika a financí.

Konsorcium se skládá s osmi evropských firem: AENA, Alcatel, EADS, Finmeccanica, Hispasat, Inmarsat, TeleOp a Thales. 

Pokud se do 10. května letošního firmy nedohodnou na právní formě společnosti, která by provozovala Galileo a nejmenují ředitele, Komise „zváží možné alternativy, včetně nového vypsání veřejné soutěže“, uvedl komisař pro dopravu Jacques Barrot. Oficiálně by měly být smluvní podmínky podepsané do září letošního roku.

„V konsorciu se objevují protichůdné zájmy a firmy dosud nevyvinuly dostatečné úsilí k jejich vyřešení. Náš tlak již přiměl konsorcium k mírnému pokroku, ale stále je zde mnoho prostoru pro zlepšování. Stanovením tohoto termínu chceme docílit urychlení jednání,“ uvedl německý ministr pro dopravu Wolfgang Tiefensee.

Rada dále pověřila Komisi, aby zvážila alternativní řešení a současně jí vyzvala, aby pro červnové zasedání Rady pro dopravu připravila zprávu o dosavadním pokroku v realizaci projektu Galileo. „Do červnové Rady budeme zkoumat současnou situaci a pokud to bude nutné, rozhodneme, budeme-li pokračovat ve stejném duchu, nebo budeme hledat alternativní řešení,“ uvedl Tiefensee.

Diplomaté uvedli, že zpoždění nabral projekt zejména kvůli snaze Španělů získat více, než bylo napsáno v původní dohodě o založení konsorcia. Na otázku, jestli se Rada zabývala rolí, jakou Španělé hráli při zpoždění jednání, komisař Barrot pouze odvětil, že „k tomu, aby se Galileo stalo úspěšným projektem, musí všechny členské země pochopit, že z Galilea bude mít prospěch každá z nich. Pokud z něj chtějí mít členské země prospěch hned, je to předčasné a pouze to oslabí firmu, která musí teprve vzniknout a jejíž činnost přinese ovoce až v další fázi.“