EU chce zabránit přílivu levného zboží z Číny

Cecilia Malmström

Cecilia Malmström Cecilia Malmström © European Union, 2016

Pokud by Čína v příštím měsíci opravdu získala status tržní ekonomiky, některé země EU jsou rozhodnuty uvalit na levný čínský dovoz ochranářská opatření. Mělo by se jednat zejména o možnost výrazně zvýšit dovozní cla. Shoda na tomto postoji ale v EU stále nepanuje. A čas se krátí.

Ministři obchodu členských zemí EU na konci minulého týdne diskutovali o možnosti zpřísnění pravidel pro dovoz čínských výrobků do zemí Unie. Číně totiž v prosinci vyprší výjimka v přístupovém protokolu, kterou Peking obdržel při svém vstupu do Světové obchodní organizace (WTO). Číňané na základě této výjimky tehdy přijali status netržního hospodářství, díky čemuž je možné uvalovat antidumpingové opatření na výrobky, které čínské společnosti do EU dováží.

Tato výjimka však byla sjednána na patnáct let, tedy do konce tohoto roku. V současnosti ale stále není jasné, co bude dál. Je možné, že Čína status tržní ekonomiky v příštím měsíci získá, což značně zkomplikuje možnost unijních výrobců bránit se proti přílivu levného zboží. Čínská vláda má totiž na tamní hospodářství stále obrovský vliv a tamní výrobce výrazně dotuje státními financemi, což podle některých znevýhodní výrobce v EU. Se státními dotacemi budou totiž Číňané schopni prodávat své zboží v Evropě výrazně levněji.

Unie nemůže být naivní

Podle některých unijních ministrů proto EU v žádném případě nesmí být v otázce možného čínského dumpingu (tedy prodeje vyváženého zboží levněji než v zemi jeho výroby) naivní a měla by přijmout přísnější opatření. Díky těm by se unijní ekonomika mohla proti neférovým nízkým cenám čínského dovozu bránit i v době, kdy by Pekingu byl udělen status tržní ekonomiky v rámci WTO.

„Evropa nemůže být naivní a musí chránit své zájmy, a to především pokud jde o dumping,“ uvedl během jednání slovenský ministr obchodu Peter Žiga.

Shodný názor mezi všemi 28 přítomnými ministry však během jednání Rady nezazníval. Zejména tradiční zastánci volného obchodu jako Británie, Švédsko nebo Nizozemí vyjádřili své obavy z až přílišného protekcionismu ze strany Unie a z případného hněvu ze strany Pekingu.

Stejně tak se některé státy obávají, že zavedení ochranářských opatření způsobí neúnosné zdražení dovozu. „Švédové jsou skutečně proti tomuto návrhu. Například Volvo potřebuje na 10 tisíc součástek, aby vyrobilo jedno auto,“ uvedl jeden z unijních diplomatů, který si nepřál být jmenován.

„Stále zde není potřebná většina. Jsme ale přesvědčeni, že k rozhodnutí dojdeme,“ prohlásil francouzský ministr obchodu Matthias Fekl. Následně dodal, že najít shodu v této otázce je nutné.

Ohroženi jsou hlavně oceláři

Nejkontroverznější návrh, který zastánci zavedení ochranářských opatření vůči Číně podporují, leží na stole již od roku 2013. Jedná se o opuštění tzv. pravidla nižšího cla, podle kterého jsou dovozní cla systematicky ukládána na nejnižší možné úrovni. Pokud by se od dodržování tohoto pravidla upustilo, EU by mohla na čínské výrobky uvalovat cla výrazně vyšší.

Pro zavedení tohoto protekcionistického přístupu jsou zejména evropští oceláři. Ti jsou v důsledku přílivu čínské oceli na unijní trh v největším ohrožení. Čína je totiž výrobcem více než poloviny světové oceli a v tomto sektoru je často obviňována právě z masivního dumpingu. Svůj postoj zástupci ocelářského průmyslu projevili například minulou středu během protestů v Bruselu.

Ohroženo kvůli tomu může údajně být až 15 tisíc přímých pracovních pozic v ocelářství a celkově několik desítek tisíc pracovních míst. Mezi ohrožené oblasti patří keramický, papírenský nebo sklářský průmysl. „V ohrožení jsou tisíce pracovních míst nejen v České republice, ale i v ostatních zemích Evropy, kde je ocelářství silným zaměstnavatelem – Polsku, Slovensku, Rumunsku, Francii, Německu a dalších,“ varuje senátor ČSSD Antonín Maštalíř zvolený v obvodě, kde sídlí všechny hutní podniky na území Ostravy.

Čína úvahy o protekcionismu odmítá

Evropská komise již přijala několik návrhů kritérií, podle kterých by své obchodní partnery posuzovala. Mohlo by se jednat například o podobu státní politiky a zejména státního vlivu na tamní hospodářství, o množství státem vlastněných společností a o nezávislost tamního finančního sektoru.

Pokud jde o samotnou Čínu, ta v souvislosti s návrhy některých zemí EU vyjádřila značné znepokojení. Největší nesouhlas logicky plyne ze snah uvalit ochranářská opatření na ocelářský průmysl.

„Čínská strana vyjadřuje hluboké znepokojení a obavy nad unijními snahami o zavádění protekcionismu zejména v oblasti ocelářství,“ uvedlo ve svém prohlášení čínské ministerstvo obchodu.

Podle čínských představitelů by přijetí ochranářských opatření mohlo výrazně ublížit čínským společnostem. „Čína si přeje posílit obchodní výměnu a vzájemnou komunikaci s Evropou a vyřešit problémy, kterým ocelářský průmysl čelí,“ uvádí se dále v prohlášení.

S využitím EurActiv.com