EU chce speciální sbor pro nevojenské zvládání krizí

V souvislosti s přírodní katastrofou v jihovýchodní Asii zvažuje Evropská komise vytvoření tzv. sboru pro zvládání krizí (crisis management corps).

Podle deníku Financial Times chce komisařka pro vnější vztahy Benita Ferrero-Waldnerová prosadit vznik speciálního sboru odborníků, který by byl schopen pružně a rychle reagovat na podobné krize. Tento sbor by sestával z 5.000 expertů, rozdělených do civilních obdob tzv. battlegroups, které by nominovaly vlády členských zemí EU. Ačkoli finanční pomoc postiženým oblastem je důležitá, komisařka se domnívá, že funkční systém zvládání krizí a krizového managementu je stejně významný. Katastrofa v jihovýchodní Asii odhalila meze stávajícího systému nevojenského zvládání krizí a podle Waldnerové by bylo ideální, kdyby nový sbor mohl fungovat už od roku 2007. To je vzhledem k stávajícímu postoji členských zemí ke spolupráci a výměně informací o nevojenském zvládání krizí velmi optimistické datum.

Evropská komise plánuje zvýšit v nejbližších dnech pomoc poskytovanou jihovýchodní Asii. Stávající částka ve výši 30 milionů eur bude zvýšena až na 100 milionů. EU jako celek již přislíbila prostředky v celkové výši přes 240 milionů eur.