EU chce prozkoumat, jak jsou novorozenci vystaveni chemikáliím

Nový výzkumný projekt, jehož náklady se odhadují na patnáct milionů eur, má prozkoumat chemikálie v potravinách a životním prostředí a jejich spojitost s dětskou rakovinou a poruchami imunity.

Souvislosti:

Projekt NewGeneris byl zahájen 1. února 2006 jako nový evropský integrovaný výzkumný projekt v rámci 6. Rámcového programu. Spolupracuje na něm šestnáct evropských zemí s rozpočtem patnáct milionů eur na pět let.

Nový výzkumný projekt je součástí Strategie EU pro zdraví a životní prostředí (SCALE) zahájené v roce 2003. Akční plán této strategie byl přijat loni.

Projekt také přispěje do probíhající diskuse o chemické legislativě REACH.

Témata:

NewGeneris se soustředí především na „vystavení těhotné matky karcinogenním a imunotoxických chemikáliím“ a jejich dopad na malé děti poté, co se narodí.

Experti se domnívají, že nemoci jako rakovina, astma, senná rýma a ekzém/dermatitida mohou vypuknout právě kvůli přítomnosti chemikálií v lidském těle.

Výzkumní pracovníci budou k posouzení chemických vlivů analyzovat vzorky krve a moči matek a dětí odebraných v Norsku, Dánsku, Británii, Španělsku a Řecku. Celkem výzkumem projde asi 300.000 párů matek a dětí.

Cílem projektu je „přispět k ochraně zdraví dítěte díky formulaci zlepšené zdravotní politiky, efektivnější potravinové regulaci zaměřené na děti a lepší kvalitě potravin“.

Stanoviska:

„Výskyt rakoviny u evropských dětí se v posledních desetiletích zvýšil, stejně jako poruchy imunity u dětí,“ říká se v tiskové zprávě informující o spuštění projektu NewGeneris.

„Hlavní výzvou je nejen zjistit přítomnost chemikálií v krvi matek a dětí, ale umožnit nový pohled na jejich biologické následky,“ vysvětluje autor tiskového prohlášení.

Rada evropského chemického průmyslu (CEFIC) chápe podobné „biomonitorovací“ techniky jako „slibný nástroj veřejného zdraví“, ale varuje před jejich zneužitím. Biomonitoring nabízí pouze „jednorázové měření“, které „neposkytuje informaci o tom, zda se míra vystavení chemikáliím mění či jaký je zdroj vystavení,“ tvrdí CEFIC.

„Samy o sobě tato měření neposkytují dostatek informací k posouzení rizika nebo zdravotních dopadů,“ říká CEFIC.

Další kroky:

Závěry projektu NewGeneris budou předloženy v roce 2011.