EU bude mít jednotnou černou listinu leteckých společností už na jaře 2006

letadlo

Evropský parlament schválil ve čtvrtek zavedení jednotné černé listiny rizikových leteckých společností. Cestující budou mít právo předem vědět, se kterou aerolinkou poletí a právo na odškodnění, pokud byl dopravce na černou listinu zapsán až po rezervaci a jeho let byl zrušen. Vznik nové legislativy je reakcí na letecká neštěstí z letošního léta.

Stávající praxe, kdy si seznamy nebezpečných leteckých společností vytvářejí jednotlivé členské státy, bude opuštěna už počátkem roku 2006. Nařízení o společné černé listině přitom nebrání jednotlivým státům EU neprodleně reagovat na náhlá bezpečnostní rizika a zakázat či omezit provoz dalších leteckých dopravců. Práce na legislativním návrhu byla zahájena už v únoru 2005, tragická letecká neštěstí z letošního léta uspíšila její přijetí a přinesla důležité změny. Pro návrh nařízení ve čtvrtek hlasovala drtivá většina 577 poslanců, 16 bylo proti a 31 se zdrželo. Legislativa byla v EP upravena na základě jednání s Evropskou komisí a Radou EU. Evropská komise původně nepočítala se zavedením jednotné černé listiny, navrhovala připravovat jakési konsolidované znění národních černých listin. Očekává se, že výsledný legislativní návrh hladce schválí ministři dopravy na svém zasedání 5. prosince.

Pakliže návrh schválí Rada EU, bude první jednotná černá listina sestavena už na jaře. Proces jejího vzniku bude následující. Členské státy EU nejpozději měsíc poté, co nařízení vstoupí v platnost, musí Komisi informovat o aerolinkách, kterým na svém území zakázaly provozovat služby. Komise o těchto zákazech uvědomí ostatní členské státy. Komise nejpozději měsíc po obdržení těchto informací a na základě společných kritérií sestaví černou listinu. Dopravci mají v rámci naléhavého postupu nárok na vyjádření.

Na černou listinu se aerolinie zapíší v případě, že existují důkazy pro:

  • závažné bezpečnostní nedostatky
  • trvalé zanedbávání, neschopnost či neochotu leteckého dopravce nedostatky řešit či odstranit
  • neochotu či neschopnost příslušných orgánů provádět kontrolu a prosazovat bezpečnostní normy

Komise bude každé tři měsíce posuzovat případnou aktualizaci seznamu. Bude zapisovat nové letecké společnosti a vyškrtávat ty, které bezpečnostní nedostatky odstraní. Členské státy a Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA), která sídlí v Kolíně nad Rýnem, musí Komisi a členským zemím EU poskytovat všechny informace, které by mohly vést k zákazu provozu aerolinek.

Komise bude rovněž zajišťovat zveřejňování černé listiny. Jedním ze způsobů bude i umístění na Internetu. O seznamu rizikových aerolinek mají informovat i prodejci letenek, národní úřady pro dohled nad bezpečností leteckého provozu, EASA a letiště. Nařízení tak rozšiřuje právo cestujících vědět, s kým vlastně letí. Povinnost informovat má nyní subjekt uzavírající smlouvu o letecké dopravě, tj. přímo prodejce, bez ohledu na způsob rezervace (v cestovní kanceláři, přes Internet či přímo u letecké společnosti). Není–li dopravce při rezervaci letenky znám, musí o něm cestujícího prodejce informovat, jakmile se to dozví. Neprodleně musí prodejce informovat i o změně dopravce, nejpozději při odbavení na letišti nebo při nástupu do letadla.

Parlament navíc schválil právo cestujících na odškodnění, pokud byl dopravce na černou listinu zapsán až po rezervaci a jeho let byl zrušen. V takovém případě má cestující nárok na rovnocenný náhradní let nebo vrácení plné ceny letenky. Komise taková odškodnění původně nenavrhovala.

Nařízení týkající se práv na informace a na odškodnění vstupuje v platnost půl roku po zveřejnění nařízení v Úředním věstníku EU, už 20 dní po zveřejnění platí nařízení o sestavení černé listiny.

„Cestující budou těžit ze stejné ochrany bez ohledu na to, jaké letiště v EU využijí,“ uvedla po hlasování zpravodajka EP Christine de Veyrac, která dohodu zprostředkovala. Protože nebyly jednotlivé černé listiny až dosud koordinovány, mohlo například dojít k tomu, že letos na jaře byla turecká společnost Onur Air zakázaná v Nizozemsku, ale ne v Belgii, takže vozila cestující autobusy z Amsterodamu na letiště v belgickém Charleroi, odkud létala do Turecka.

Účinnost nového nařízení by měla být doplněna posílením role Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA). 15. listopadu Komise navrhla rozšířit její kompetence ve třech oblastech:

  • kontrola pilotních licencí, které musí odpovídat obecným evropským požadavkům na objem znalostí, dovedností a jazykové vybavenosti
  • kontrola bezpečnostních standardů definovaných stávajícími pravidly, která budou včleněna do evropské legislativy
  • zpřísnění podmínek vydávání certifikátů pro letadla provozovaná tzv. třetími zeměmi na území EU