České firmy se mohou zapojit do projektů Evropské vesmírné agentury

CzechTrade a Evropská vesmírná agentura (ESA) uskutečnila 31. ledna seminář o příležitosti českých firem v novém programu vesmírného výzkumu a vývoje podporovaném Evropskou unií. Cílem semináře bylo poskytnout českých vědcům a podnikatelům konkrétní rady, jak napsat kvalitní projekty. EurActiv přináší v rámci rozhovoru s konzultantkou ESA Elenou Lippi informace o možnostech pro české firmy.

Jaký byl účel semináře a jak jste s jeho průběhem spokojená?

Účelem semináře, který jsme zorganizovali s kanceláří CzechTrade, bylo informovat vědce a podnikatele v České republice o příležitostech, které Evropská vesmírná agentura nabízí na Mezinárodní kosmické stanici. V případě podnikatelů jsme hlavní pozornost věnovali malým a středním podnikům. ESA zveřejnila 18. listopadu výzvu k předkládání projektů. O této šanci jsme chtěli informovat. Vzhledem k tomu, že Česká republika není členem Evropské vesmírné agentury, běžně příležitost podílet se na našich projektech nemá. Je to tedy velmi dobrá příležitost. ESA uzavřela dohodu s Evropskou komisí v rámci 7. Rámcového programu, a to umožnilo otevřít výzvu i pro nečlenské země.

Byl o seminář zájem? Jaký byl poměr mezi vědci a podnikateli?

Navzdory faktu, že seminář zorganizoval CzechTrade, který se soustředí na podnikatele, jsme měli hodně účastníků z řad vědecké komunity. Byla to dobrá rovnováha. Myslím, že dorazilo kolem šedesáti účastníků. Máme nové kontakty. Účastníky výzva ESA velmi zaujala a věřím, že předloží dobré žádosti.

O jaké typy projektů máte zájem?

Budou to projekty v rámci výzkumu a vývoje. Máme zájem o experimenty v oblasti letecké vědy a materiálů a nové sektory jako zdraví, potraviny, nanotechnologie, biotechnologie, fyziku atd. V textu výzvy jsou tyto oblasti velmi podrobně popsány. Podle pravidel konkurenceschopnosti vybereme ty nejlepší projekty. Vybrány budou ty projekty, které budou technologicky nejlépe uskutečnitelné.

Jaká jsou pravidla pro spolufinancování?

Poprvé máme společnou výzvu pro vědeckou i podnikatelskou komunitu. A pro obě skupiny platí jiná pravidla hry, protože mají jiné cíle, jiný způsob práce. Vědci budou mít financováno 100% nákladů svého experimentu. Malé a střední podniky získají 50% nákladů, což znamená, že budou – v případě úspěšně předloženého návrhu – muset sehnat spolufinancování.

Požadujete, aby MSP zahrnuly zdroje spolufinancování již do žádosti?

Nepožadujeme to, ale bylo by to dobré i pro ně. Pro jejich business plány bude jistě výhodnější, budou-li mít spolufinancování zajištěno předem. Spolufinancování může zajistit sama společnost nebo lze využít různých národních programů. Vzhledem k tomu, že 50% poskytne Evropská komise, nelze využívat dalších prostředků z EU na dofinancování. Společně s CzechTradem se proto nyní snažíme zmapovat národní možnosti spolufinancování.

Jak je to s duševním vlastnictvím projektů?

To je hlavní rozdíl mezi projekty vědecké a podnikatelské komunity. Je pravda, že když MSP žádáme, aby si zajistily spolufinancování, také to znamená, že jim náleží duševní a průmyslová práva. To ale neplatí pro vědce. Ti obdrží plné financování, ale musí se o své poznatky podělit s vědeckou komunitou, mají jiné cíle. MSP potřebují duševní a průmyslové vlastnictví, aby pak mohly využívat trhu, na kterém mohou nabízet svůj produkt.

Jak dlouho pracujete pro ESA a jaké máte profesní zkušenosti?

Vystudovala jsem politologii v Itálii se specializací na mezinárodní právo. Ve Štrasburku jsem absolvovala magisterský program na Mezinárodní vesmírné univerzitě (International Space University), takže jsem získala více poznatků v oblasti kosmu. Poté jsem pracovala pro jednu italskou společnost. V roce 2000 jsem začala pracovat pro ESA – nejdříve v rámci programu pro absolventy. Poté jsem se stala konzultantem.