Erár dluží evropským podnikatelům 180 miliard eur

Euro - bankovky

Unijní firmy opět upozornily na neúnosnou situaci, kdy musí čelit nejen propadu poptávky z důvodu krize, ale také pozdním platbám ze strany veřejných institucí. Podle podnikatelů nemusí vlády vymýšlet složité stimulační balíčky – víc by pomohlo, kdyby platily včas. Tento problém trápí i české byznysmeny a to dokonce i ty, kteří dodávají přímo Evropské komisi.

Jak už jsme vás informovali, zejména na malé a střední podniky těžce doléhá bídná platební morálka veřejných institucí v jednotlivých státech Unie. Tento problém se týká i Česka, což EurActivu potvrdil předseda Mezinárodní obchodní komory (ICC ČR) Jaromír Drábek. Podle něj si u nás úřady lhůty splatnosti určují samy a často jsou velmi dlouhé. Například podnikatelé z Malty si nedávno stěžovali, že tamní ministerstvo zdravotnictví standardně platí až po uplynutí 150 dní od dání zboží či služeb (EurActiv 18.9.2009).

Na konci září proběhla na toto téma diskuse podnikatelů se zástupci úředníků a parlamentní zpravodajkou ke směrnici o opožděných platbách Barbarou Weiler z Německa. Podle byznysmenů platí orgány veřejné správy v průměru 67 dní po splatnosti faktur.

Jiří Plecitý, člen kabinetu místopředsedy EK Güntera Verheugena, uvedl: „Opožděné platby jsou v každém případě špatné, ale opožděná platba ze strany veřejné správy je luxusem, který si nemůžeme dovolit zejména v době krize, kdy mají podnikatelé potíže s financováním svých aktivit.“ Barbara Weiler však poznamenala, že „finanční sankce nejsou vždy tím nejefektivnějším nástrojem pro zajištění včasných plateb“.

Právě na ty však revize směrnice o opožděných platbách, kterou Komise schválila v dubnu, do značné míry spoléhá: stanovuje lhůtu splatnosti pro veřejné instituce na 30 dní a v případě jejího překročení dává podnikateli nárok na několik kompenzací. Jednak dostane pět procent z dlužné částky, dále odškodnění za náklady spojené s vymáháním pohledávky a pak také úroky.

Ďábel se skrývá v detailech

Problém je, že současný návrh směrnice (v aj zde) opožděné platby úřadů pravděpodobně nevyřeší a to hned z několika důvodů.

Předně, směrnice je plná formulací, které umožní, aby se veřejné instituce ze své povinnosti platit včas mohly „vyvléct“. Například se v ní dočteme, že „členské státy se mají zasazovat o to, aby doby splatnosti nepřekročily stanovený limit“, pokud ovšem „specifické okolnosti“ neospravedlní delší lhůty. Je sice pravda, že s nimi musí souhlasit obě strany, v praxi si ovšem podnikatelé málokdy dovolí stěžovat. Už nyní mají totiž nárok (podle původní směrnice z roku 2000) na vyplácení úroků v případě pozdních plateb. Tohoto nástroje ale využívají jen minimálně.

“Zákonná opatření a další sankce bez motivačních prvků nestačí k tomu, aby podnikatelé obdrželi platby včas. Sankce zpravidla nevyužívají z obavy, že by ztratili dodavatele či zákazníka,“ říká Erik Sonntag ze zaměstnavatelské organizace BUSINESSEUROPE s tím, že veřejné instituce v Evropě nyní podnikatelům dluží asi 180 miliard eur – tedy skoro tolik, kolik činí objem balíčků určených k oživení unijní ekonomiky (odhadem 200 miliard).

Dalším důvodem, proč zlepšování platební morálky veřejných institucí může narazit, je fakt, že ani Evropská komise, která je jeho hlavním zastáncem (viz plamenné vyjádření Plecitého), svým dodavatelům neplatí včas. Jak EurActiv zjistil od majitele firmy ASKON Davida Koníčka, který dodával zastoupení EK v Záhřebu a Bělehradě, standardní doba splatnosti dodávek je 45 dní; zástupci Komise ji ovšem i tak dodrželi málokdy (podrobnosti o tomto případu připravujeme).

Návrh směrnice o opožděných platbách se nyní projednává v příslušných výborech EP a v pracovních skupinách Rady. Legislativní proces je tedy na úplném začátku. Revize směrnice je součástí Aktu pro malé a střední podniky, který Komise schválila loni v červnu.