Energetická unie: Komise chce kontrolovat smlouvy členských států s dodavateli energie

zdroj: Shutterstock; autor: Fotosr52

Evropská komise chce kontrolovat, jestli jsou dohody unijních zemí s dalšími státy v energetice v souladu s evropskými pravidly a neohrožují bezpečnost dodávek. Chce se tak vyhnout problémům, které nastaly třeba v případě South Streamu. Dodavatelé energií by měli mít menší prostor pro vytváření nátlaku na členy EU. Vyplývá to z předběžného návrhu energetické unie, který získala bruselská redakce.

Týden před oficiálním představením evropské energetické unie se vyloupnul další z jejích aspektů. Smlouvy mezi členskými zeměmi EU a zeměmi mimo Unii, které se týkají energetiky, by měly před svým podpisem povinně procházet kontrolou Evropské komise.

Účast Komise ve vyjednáváních by měla zabránit neoprávněným nátlakům nebo pokřivování trhu, píše se v dokumentu z konce ledna, který měla v rukou bruselská redakce EurActivu. Komise by kontrolovala, jestli smlouva odpovídá pravidlům evropského trhu s energií a neohrožuje bezpečnost dodávek.

Na smlouvy, které mají vliv na vnitřní trh s energiemi a bezpečnost dodávek, musí členské země podle současných pravidel Komisi upozornit. Nové předpisy by mohly působnost těchto pravidel rozšířit.

Ne jako South Stream

K přísnějšímu přístupu vede Komisi například zkušenost se sérií mezivládních smluv uzavřených v minulosti mezi Ruskem a šesti unijními zeměmi: Bulharskem, Chorvatskem, Maďarskem, Rakouskem, Řeckem a Slovinskem.

Tyto smlouvy byly v rozporu s evropskými předpisy pro státní pomoc a hospodářskou soutěž. V důsledku toho zamrznul projekt na výstavbu plynovodu South Stream, který by vedl ruský plyn do EU jižní cestou. Moskva později oznámila, že celý projekt ukončuje, a o jeho budoucnosti zatím není jasno.  

Jedním z hlavních úkolů energetické unie je přitom posílit evropskou energetickou bezpečnost ve vztahu k Rusku, ze kterého dováží skoro třetinu importovaného plynu a čtvrtinu importované ropy.

I když jsou v současné době evropské vztahy s Ruskem u ledu, Komise v uniklém dokumentu počítá s tím, že „ve vhodný čas“ se v energetice pokusí nastolit vztahy nové. Musely by se ale zakládat na férovém přístupu obou stran, otevřeném trhu a ochraně životního prostředí.

Mezitím by se měla EU soustředit na rozvíjení strategického partnerství s Ukrajinou, kterou dokument chápe jako důležitou tranzitní zemi.

Společný nákup plynu

Počítá se také s tím, že EU by mohla v případě potřeby nakupovat zemní plyn společně. Účast v takovém společném nákupu by ale měla být čistě dobrovolná a vše by muselo probíhat podle pravidel Světové obchodní organizace, píše se v návrhu.

S plány na společný nákup plynu přišel v minulém roce tehdejší polský premiér a dnešní předseda Evropské rady Donald Tusk. Plánoval, že evropské země by si díky tomu mohly vyjednat na dodavatelích, především na ruském Gazpromu, lepší ceny. Právě Polsko má jedny z nejvyšších cen plynu v EU.

Některé země, jako například Norsko, které je producentem zemního plynu, na to ale reagovaly s nelibostí. Tuskův plán by byl podle nich v rozporu s obchodními pravidly. Také Česko přistupovalo k návrhu opatrně. Praha je ale zastáncem dobrovolné účasti v případných projektech.

Autor: Adéla Denková/EurActiv.com