Ekologové: Hrozbu sucha zmírní pestrá krajina. Stát by ji měl podporovat

zdroj: Shutterstock; autor: ZOKEY

Vlny vedra a sucha podobné té současné budou kvůli globální změně klimatu častější. Více se mohou vyskytovat také záplavy. Nepříznivé dopady výkyvů počasí může zmírňovat vhodná úprava krajiny, která zadržuje vlhkost a chrání půdu a zeleň. Přišla chvíle, kdy by měl stát nápravu krajiny podpořit, tvrdí ekologové. Ministerstvo životního prostředí aktuálně vyčlenilo peníze z evropských fondů na projekty, které pomohou proti ztrátám vláhy.

Česká krajina přišla v minulých desetiletích o schopnost přirozeně hospodařit s vodou, upozorňují ekologové. Současné vedro a sucho je podle nich připomínkou, že by vláda měla podporovat opatření, která do krajiny vrátí zeleň a vlhkost.

Chybně se prý zachází například s ornou půdou. Z českých polí totiž v minulosti zmizela většina remízků, mezí, větrolamů a malých mokřadů, které by vodu zadržovaly. Namísto nich tvoří krajinu rozsáhlé lány, ze kterých voda stéká rychleji.

Když se na louce vysází pás dřevin, při dešti odteče o 78 % méně vody.

„Naše krajina mezi začátkem padesátých a koncem osmdesátých let přišla o 49 000 kilometrů mezí, takže vodě nestojí nic v cestě,“ připomíná ve svém infolistu ekologické Hnutí Duha.

Když pak zasáhne sucho, v krajině chybí zásoby vláhy, vysvětlují ochránci přírody. A pokud naopak přijdou letní přívalové deště, hrozí záplavy.

Přitom tomu lze zabránit. „Pokud například napříč loukou vysázíme pás dřevin, při lijáku z ní odteče o 78 % méně vody,“ píší ekologové.

Problémy způsobuje i úprava vodních toků. „Délka českých potoků a řek se během dvacátého století zkrátila o třetinu,“ informuje Hnutí Duha.

Regulovanými a narovnanými koryty přitom voda snadněji odtéká do měst a obcí v nížinách.

Změna není drahá

V budoucnu se může Česko s těmito problémy potýkat častěji. Kvůli globální změně klimatu se totiž bude podle odborníků v počasí vyskytovat více extrémních jevů.

Také ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve své zprávě o životním prostředí za rok 2012 varovalo, že v budoucnu poroste tlak na povrchové i podzemní zdroje vody.

„Klesá vsak vody do půdy, a tím doplňování dlouhodobých zásob podzemních vod,“ píše se ve zprávě.

Špatné zacházení s krajinou ale nemá podle ekologů negativní vliv jen na zásoby vody. Kromě úbytku vlhkosti je orná půda ohrožena erozí a kvůli úbytku zeleně mizí také ohrožené druhy živočichů. S vodou navíc do řek odchází chemické látky, které se do půdy dostávají v hnojivech.

Změny přitom nemusí být drahé. Podle studie Českého hydrometeorologického ústavu z roku 2003 by ochrana povodí Bílého potoka na Vysočině před erozí půdy vyšla ročně na sedm milionů korun. Úspory díky nižšímu úbytku půdy by ovšem činily 44 milionů korun.

Stačilo by prý vysázet nové pásy zeleně po vrstevnicích, skončit s pěstováním kukuřice, brambor a řepy na svazích, využívat takzvané podsevy a meziplodiny nebo zařadit do rotace plodin také porosty vojtěšky, která má hluboké kořeny a zadrží více vody.

Peníze z fondů EU

Projekty, které pomohou udržovat vodu v krajině, chce nyní výrazněji podporovat i MŽP. V příštích pěti letech by na ně mělo směřovat více než osm miliard korun z evropských fondů, informovala tento týden ČTK.

Na některá opatření začne ministerstvo přijímat žádosti už od zítřka, sdělila agentuře mluvčí MŽP Petra Roubíčková. Peníze budou vyčleněny z Operačního programu Životní prostředí.

Stát by měl zpružnit pravidla pro projekty, které usilují o pestrost, říkají ekologové.

Podle ekologů by měl stát například také zpřísnit takzvané podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC), které musí plnit zemědělci žádající o dotace.

„Nové podmínky mohou například stanovit, že nárok na podporu budou mít pouze pozemky rozčleněné drobnou zelení,“ navrhují ekologové.

Stát by také mohl pozměnit pravidla dotačních programů tak, aby lépe podporovala menší projekty a farmáře, kteří kombinují různé druhy zemědělské výroby. Málo pružný systém prý totiž v současnosti brání vytváření pestřejší krajiny.

„Rigidní regulace rozdělují různé druhy hospodaření do přesně narýsovaných šablon – buďto jste pastvina a máte minimální kusy skotu, nebo ovocný sad, ale kombinace obojího se do žádné přihrádky nevejde,“ uvádí příklad Hnutí Duha.

Autor: Adéla Denková