Ekodesign si razí cestu na český trh

Poslanci budou na některé z příštích schůzí projednávat novelu zákona o hospodaření s energií. Řeč bude především o ekodesignu.

Ekodesign je zásadním faktorem strategie Společenství pro integrovanou výrobkovou politiku. V zásadě jde o jeden z nástrojů pro dosažení udržitelného rozvoje a snížení objemu špatně recyklovatelného municipálního odpadu. Každý spotřebič má být navrhován z hlediska dopadu na životní prostředí, který má být snížen na minimum ve všech stádiích existence výrobku – při získávání materiálů na jeho výrobu, během jeho výroby a distribuce, potom v průběhu jeho používání a nakonec ve chvíli, kdy jeho užitná hodnota skončí.

V závěru přitom nejde jen o to, aby byl co nejvíce recyklovatelný, mluví se o možnostech opětovného využití. Minimální má být také energetická náročnost produktu, což je důležité kritérium vzhledem k rychle rostoucí spotřebě elektrické energie v EU. Je třeba uplatňovat politiku, která by tomuto trendu zabránila. Všechny informace o ekologičnosti jednotlivých produktů a způsobech jeho co nejšetrnějšího používání by měly být běžně dostupné každému spotřebiteli.

Poslanci se budou na některé z dalších schůzí zabývat vládní novelou zákona o hospodaření s energií. V českém právu zatím neexistuje zákon, který by požadavky na ekodesign obsahoval. Výrobek splňující všechna potřebná kritéria obsažená v příslušném prováděcím opatření Evropské komise, získá označení CE. Tím bude autorizován pro prodej na trhu Společenství a současně nebude moci být zakázán.

Evropská komise by měla do 6.června tohoto roku zveřejnit plán přípravy prováděcích opatření a současně s tím také seznam výrobků, kterých se budou tato opatření týkat. 

Pokud projde novela zákona parlamentem a schválí ho prezident, nabyde účinnost od 1.října 2007.