Češi jsou s členstvím v EU spokojeni

EU, Unie, eu

Podle včera zveřejněného průzkumu CVVM, který proběhl v květnu, je 64% českých občanů spokojeno s členstvím země v EU. Za největší přínos je považováno bezproblémové cestování do ostatních členských zemí Unie.

Včera zveřejněný průzkum ukázal, že nespokojenost s členstvím pociťuje 22% respondentů. Míra občanů, kteří vyjádřili s členstvím spokojenost, vzrostla z 57% z loňského března o 7%. Po více než ročním odstupu a zkušenostech s členstvím Česka v EU se postoj českých občanek a občanů k Unii výrazně zlepšil.

Na členství v EU Češi zdaleka nejvíce oceňují otevření hranic, bezproblémové cestování a volný pohyb (42%). Asi pětina respondentů chválí nové pracovní příležitosti, které se členstvím v EU Čechům otevřely. Zhruba desetina lidí uvedla jako přínos volný pohyb zboží a fakt, že jsme součástí většího celku a otevíráme se světu.

Zhruba jeden člověk z deseti ovšem uvedl, že členství v EU nepřineslo Česku žádné výhody, pouze nepříjemnosti. Třem z deseti respondentů nejvíce vadí, že se v řadě věcí musíme podřizovat rozhodnutí jiných států a nemůžeme si o všem rozhodovat sami. Často byl vyjadřován pocit, že jsou nám z Evropské unie vnucována často nesmyslná nařízení a požadavky a my se jimi musíme řídit. Více než desetina oslovených obyvatel České republiky se rovněž domnívala, že Česká republika má v Evropské unii pouze druhořadé postavení a velké státy si v řadě věcí prosadí svůj názor, či že Česká republika je v porovnání s ostatními státy jen chudým příbuzným a že nemá stejné podmínky, jako mají ostatní členské státy EU. Více než desetina respondentů vyjádřila názor, že vstup České republiky do Evropské unie s sebou přinesl pokles životní úrovně, snižování mezd a růst cen. Necelá desetina obyvatel České republiky starších 15 let se domnívá, že vstup České republiky do Evropské unie přináší negativní ekonomické důsledky, například krach českých firem, které neobstály v konkurenci firem z jiných států, a v důsledku toho i rostoucí nezaměstnanost. Stejný podíl občanů ale uvedl, že na členství naší země v Evropské unii jim nevadí vůbec nic.