EEA: nižší spotřebou k omezení emisí CO2 z odpadů

zdroj: CreativeCommons.org, autor: Sam Felder

Přestože by emise skleníkových plynů z komunálního odpadu měly do roku 2020 díky většímu recyklování poklesnout, nemůže se Evropa plně spoléhat na to, že nové postupy hospodaření s odpadem vyřeší problém neudržitelných spotřebních a výrobních vzorců, upozorňuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA).

„Evropa nemůže být s pokračujícímu růstem produkce odpadů spokojená,“ uvádí EEA ve zprávě, v níž analyzuje jak nové přístupy k hospodaření s komunálním odpadem mohou přispět ke snižování emisí skleníkových plynů.

Zpráva, kterou EEA zveřejnila koncem ledna, očekává do roku 2020 významný pokles čistých emisí skleníkových plynů z komunálního odpadu a to o více než 80% v porovnání s koncem 80. let. Tento vývoj umožňuje především větší míra recyklace, ale také spalování kombinované s výrobou energie, díky němuž končí menší objem odpadů na skládkách.

Zpráva ale upozorňuje, že neudržitelné spotřební a výrobní vzorce mohou „v dlouhém období převážit zlepšení, k nimž dochází v sektoru hospodaření s odpadem“.

Agentura předpovídá 25% nárůst objemu komunálního odpadu v období 2005-2010. Tento nárůst bude mít na svědomí několik faktorů, jako je hospodářská aktivita, demografické změny, technologické inovace, životní styl a výrobní a spotřební vzorce“. Zpráva varuje, že rostoucí objem odpadů by „mohl vést k nasycení a nárůstu emisí skleníkových plynů z důvodu neefektivního hospodaření“. Doporučuje proto udržovat komunální odpad na minimální úrovni.

Podle EEA připadalo v roce 1995 na každého Evropana 460 kg komunálního odpadu. V roce 2004 to bylo již 520 kg a toto číslo by podle odhadů agentury mělo dále vzrůst na zhruba 680 kg v roce 2020 zejména „díky očekávanému trvalému růstu soukromé spotřeby a pokračování současných trendů ve spotřebních vzorcích“.

Politika v oblasti recyklace a hospodaření s odpadem je jednou z významných součástí evropské politiky na ochranu životního prostředí, ale často bývá terčem kritiky, která jí označuje za příliš roztříštěnou a neefektivní. Probíhající revize rámcové směrnice o odpadech se snaží tento nedostatek odstranit a analýza EEA poskytuje v kontextu této revize užitečné informace.