Ecofin odsouhlasil snížení DPH

Zdroj: Rada EU.

Pod tlakem finanční a ekonomické krize se ministři financí dohodli na redukci sazeb daně z přidané hodnoty na některé služby jako například stravování, kadeřnictví nebo opravárenství a ukončili tak zhruba desetiletou debatu o této otázce napříč Unií. Tímto krokem se snaží pomoci malým a středním podniků na cestě z krize.

Souvislosti:

Současná v Unii platná pravidla týkající se sazeb DPH, která vyplývají ze směrnice schválené v roce 2006, určují, že členské státy musí na výrobky a služby uvalit minimálně 15% DPH. Z tohoto základního principu však existují výjimky – a to velmi četné – u tzv. základních komodit a služeb, na něž mohou země sedmadvacítky aplikovat sníženou pětiprocentní sazbu. Jedná se například o léky a dále o některé služby náročné na pracovní síly – renovace, úklidové práce nebo kadeřnictví.

Hlavním problémem nynějšího schématu je jeho nejednotnost – ne všechny země samozřejmě aplikovaly snížené sazby na stejné produkty a služby. László Kovács minulý červenec z tohoto důvodu navrhl, aby členské státy sjednotily u služeb své sazby DPH. Nynější systém, který navíc funguje jen v 18 zemích sedmadvacítky přestane podle dohod platit příští rok.

Témata:

„Nalezli jsme na evropské úrovni společnou řeč, i když v sázce byly významné národní zájmy,“ pochlubil se po včerejším zasedání Ecofinu český ministr financí Miroslav Kalousek, který ho jménem českého předsednictví vedl. Dohoda o snížení sazeb DPH je součástí většího souboru opatření určených na pomoc malým a středním podnikům (SMEs).

Boj o sjednocení DPH v Unii trvá už celou jednu dekádu a včerejší kompromis jde na úkor řady ústupků jednotlivým členským státům. Kupříkladu Kypr bude moci nechat ve snížené sazbě zásobníky na stlačený plyn, Portugalsko mostní pilíře nebo Švédsko audio knihy. Británie si zase vyvzdorovala dvouleté prodloužení tzv. „reverse charge mechanism“, který má zamezit daňovým únikům.

Co tedy ve zkratce přináší nová dohoda? Především vymezuje seznam činností, u nichž mají členské státy možnost snížit DPH na redukovanou sazbu – tedy 5%. Například Francie po tomuto kroku volala jménem tamních restauratérů dlouhou dobu a redukce DPH na stravování byla dokonce jedním z předvolebních slibů současného francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. „Výsledkem je, že pokud si to bude konkrétní země přát, mohou její restauratéři profitovat z nižší DPH,“ shrnula francouzská ministryně financí Christine Lagarde. V zemi galského kohouta působí asi 136 tisíc restaurací (včetně hotelových) a 41 tisíc kaváren. Royal Bank of Scotland spočítala, že Francie snížením sazeb DPH zredukuje svou inflaci o 25 až 40 bazických bodů.

Daně už dále nesnížíme

Zdá se, že dohoda k níž po včerejším jednání dospěli ministři financí je konečná a v nejbližší době se nedá počítat se snižováním DPH u dalších položek, které nejsou na schváleném seznamu. Mnoho členských zemí v čele s Německem totiž varuje před „nakažlivým efektem“ současného snižování daní a bojí se neblahého vlivu na veřejné finance, pokud by současný seznam zvýhodněných produktů a služeb nebyl konečný. Němci pro svou stopku další redukci daňových výnosů našli podporu kromě řady menších států Unie také u Francie, která přitom nedávno spolu s Velkou Británií navrhla redukci daňových sazeb pro výrobky s vysokou energetickou účinností.

Dohodu ministrů financí o snížení sazeb VAT musejí ještě ve třech státech Unie – Maďarsku, Rakousku a Lotyšsku – posvětit tamní kabinety, nicméně český ministr financí Kalousek neočekává další obtíže.

Stanoviska:

Miroslav Kalousek, český ministr financí, upřesnil, že 6 států Unie svůj podpis dohody podmínilo slibem, že tímto aktem končí jakékoliv další diskuse o snížení DPH v Unii. Podle něj bylo mnohem snazší dospět ke kompromisu v čase krize, kdy všechny státy Unie hledají cesty, jak podpořit domácí zaměstnanost. Kalousek připomněl, že většina zvýhodněných činností patří do na práci náročných odvětví (restauratérství, kadeřnictví, opravy apod.).

László Kovács, komisař pro daňové otázky, uvedl, že kompromis znamená konec „neférového stavu“. Co se týká zvýhodňování „zelených produktů“ je Kovács skeptický – pro další snižování DPH není napříč sedmadvacítkou dostatečná politická vůle.

The European Builders Confederation, organizace zastupující zájmy evropských stavařů, dohodu prohlásila za nejlepší nástroj pro tvorbu pracovních míst a pro boj s nelegálním zaměstnáváním dělníků.