Ecofin: Banky si v časech hojnosti utáhnou opasky

Zdroj: Rada EU.

Ministři financí včera rozhodli, že unijní finanční instituce zavážou k vytváření vyšších kapitálových rezerv v období ekonomického růstu tak, aby měly k dispozici „záchranný polštář“ pro období recese. Tyto rezervy jim umožní přežít v krizi nejméně po dobu jednoho měsíce.

Souvislosti:

Evropská pravidla týkající se kapitálové přiměřenosti jsou nastavena tak, aby chránila vkladatele a investory před rizikem pádu banky. Stanovují určité minimální požadavky na množství kapitálu, který musí finanční instituce držet.

Směrnice o kapitálové přiměřenosti, která byla představena už v roce 2006, právě prošla schvalovacím kolečkem v unijních institucích – na začátku května jí dal zelenou Evropský parlament.

Kvůli právě doznívající finanční krizi je pravděpodobné, že nová legislativa ještě dozná určitých změn před tím, než vstoupí v platnost. Komise pracuje na novém návrhu, který má zpřísnit pravidla pro posuzování kapitálové přiměřenosti (zejména více zohlední vydávání nových cenných papírů a odměňování zaměstnanců). Nad tímto plánem evropské exekutivy se nicméně v současnosti přou členské státy.

Témata:

Šéfové resortů financí sedmadvacítky včera schválili plán, jenž po bankách požaduje vytvoření rozsáhlejších kapitálových rezerv v dobrých časech tak, aby jim zbylo dostatek prostředků také pro časy horší. Toto opatření má zabránit situaci, kdy při hospodářském boomu zažívá boom i trh s půjčkami, jejichž úrokové míry klesají ke dnu. Evropská unie má být díky nové legislativě napříště lépe připravena na otřesy na finančním trhu, které se minulý rok rozšířily ze Spojených států do celého světa.

„Rada se shodla na tom, že je potřeba dalších opatření, jež by snížila „procykličnost“ ekonomiky, zejména těch zavádějících ‚kapitálové polštáře‘, které se budou navyšovat v dobrých časech a snižovat v dobách hospodářského útlumu,“ dočteme se v závěrech Ecofinu.

Švédský ministr financí Anders Borg k tomu dodal: „Je důležité, aby se nám povedlo uzdravit bankovní sektor; musí v něm opět začít fungovat půjčky. Potřebujeme důslednější a účinnější regulaci.“

Stanovisko Rady se odráží také v návrhu Výboru evropských orgánů bankovního dohledu (Committee of European Banking Supervisors, CEBS) zaměřeném právě na nastavení pravidel likvidity.

„Při posuzování vhodné výše likvidity je důležité, aby banky ve vážných potížích obstály po dobu jednoho měsíce. Testy by se však měly zaměřit i na kratší období a posoudit, jak jsou finanční ústavy připraveny na nedostatek likvidity trvající jeden týden,“ uvádí stanovisko CEBS.

Unijní výbor regulátorů navíc přesně definoval, jaké typy aktiv se mohou započítat do likvidních rezerv – kritériem zůstává jejich rychlá přeměna na peněžní prostředky (přičemž cena získaná jeich prodejem má být předvídatelná). CEBS také varuje, aby finanční domy nebyly závislé pouze na jednom druhu likvidních aktiv. Jejich náhlý prodej ve větším měřítku by totiž mohl ohrozit pozice ostatních bank.

Němci tentokrát neprorazili

Členské státy se téměř unisono postavily proti návrhu Německa, které požadovalo dočasné uvolnění pravidel pro kapitálovou přiměřenost. Ta jsou podle našich západních sousedů nastavena příliš přísně pro současné krizové období a znemožňují bankám poskytovat úvěry podnikatelské sféře.

„Byla tu velká většina států, které nesdílely podobný postoj jako Německo,“ prohlásil Anders Borg na tiskové konferenci, nicméně dodal, že Komise se ještě tímto návrhem bude zabývat a následně předloží ministrům zprávu.

„Nelíbí se mi myšlenka některých zemí na rozvolnění Basel II. Krize vznikla na úvěrovém trhu a nemůže být vyřešena snížením nároků na poskytování půjček,“ nechal se slyšet rakouský ministr financí Josef Proell. Jeho německý kolega Peer Steinbrueck však řekl, že na předložených plánech trvá a bude je dále prosazovat.

(Tento článek vznikl za spolupráce s agenturou Reuters.)