Důvěra Čechů v Babišův kabinet je stejně nízká jako jejich důvěra v Evropskou unii

© Pixabay

Češi, podobně jako další Evropané, věří svým lokálním a regionálním lídrům více než národním vládám. Česká důvěra v Babišův kabinet je stejně nízká jako důvěra v Evropskou unii.

Výbor regionů, poradní orgán Evropské unie, dnes (12. října) zveřejnil svůj roční regionální a lokální barometr, který mimo jiné zkoumal důvěru Evropanů v jejich místní, regionální a národní vlády a také v Evropskou unii. Průzkum, kterého se v září účastnilo 26 000 lidí, se zaměřil také na jejich spokojenost s reakcí zmíněných úrovní na současnou krizi, stejně jako na hodnocení, jestli mají podle jejich názoru nižší úrovně vládnutí dostatečně velký vliv na rozhodování na evropském poli.

Infografika: Kdo zastupuje české kraje a města v Bruselu?

Česká republika v Evropském výboru regionů dvanáct zástupců. Jejich úkolem je hájit zájmy českých krajů, měst i vesnic.

Z průzkumu vytvořeného společností KANTAR vyplývá, že Evropané věří svým lokálním a regionálním vládám více než národním vládám i Evropské unii. Platí to jak obecně, tak v případě řešení ekonomických a sociálních dopadů současné koronavirové krize.

Pokud jde o geografické rozdělení, respondenti ze zemí na severu a západě EU důvěřují nižším úrovním vládnutí více, než ti z jihu a východu Unie. Obecně také platí, že tato důvěra stoupá s věkem. Mladí lidé naopak věří více Evropské unii.

Více než dvě třetiny Evropanů mají zato, že jejich místní a regionální zástupci nemají dostatečně velký vliv na přijímání rozhodnutí na úrovni EU. Jasná většina respondentů si myslí, že zvýšení tohoto vlivu by mělo pozitivní dopad na schopnost Evropské unie řešit problémy.

Evropané by podle průzkumu byli rádi, kdyby jejich lokální a regionální vlády více promlouvaly do rozhodování o celé řadě témat. Nejčastěji zmiňovanými jsou zdraví, zaměstnanost, sociální politika, vzdělávání nebo kultura.

„Náš vůbec první roční regionální a lokální barometr ukazuje na oblasti, kam by se EU v rámci pomoci regionům, městům a obcím měla zaměřit. Odhaluje, jak pandemie prohlubuje regionální socio-ekonomické rozdíly a vytváří obrovský tlak na finance lokálních a regionálních vlád,“ prohlásil předseda Výboru regionů Apostolos Tzitzikostas.

„Průzkum demonstruje, že cestou, jak přiblížit EU jejím občanům a zvýšit důvěru v evropské politiky, je lepší spolupráce všech úrovní vládnutí – lokální, regionální, národní i evropské,“ dodal.

V pondělní debatě s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou Tzitzikostas mimo jiné vyzval k tomu, aby následujícímu víceletému rozpočtu EU a plánu obnovy předcházelo promyšlené plánování založené na potřebách evropských regionů. Obnova zaměřená pouze na národní zájmy podle něj neuspěje.

Kraje a města se mohou připojit k evropské platformě s nápady, jak ven z krize. ČR ji nevyužívá

Regiony a města ze zemí EU sdílí své zkušenosti a postupy boje s pandemií na specializované platformě. Češi ji zatím nevyužívají.

Češi EU nevěří

Průzkum mezi více než tisícovkou Čechů ukázal, že v tuzemsku se důvěra v lokální a regionální politické lídry nachází na podobné úrovni (47 %), jako je unijní průměr (52 %). Průměrným hodnotám za celou EU (67 %) odpovídá také přesvědčení českých respondentů (66 %), že regiony a města nemají dostatečný vliv na rozhodování na unijní úrovni.

Oslovení Češi by uvítali, kdyby lokální a regionální vlády disponovaly větším vlivem na unijní rozhodování především v otázkách zaměstnanosti a sociálních věcí (46 %), zemědělství a rozvoje venkova (43 %) a zdravotnictví (41 %).

Co se důvěry týče, opět se potvrzuje, že v Česku už tradičně převládá skepticismus vůči Evropské unii. Té podle nového průzkumu věří pouze 34 % lidí, což je nejméně z celé Unie. Například v sousedním Polsku jde o 52 %, nejvyšších hodnot dosahuje Litva s 74 %. Unijní průměr představuje 47 %.

Poměrně výrazně pod průměrem jsou Češi také v důvěře své národní vládě (34 %). Průměr EU dosahuje 43 %.

Procentuální důvěra (modrá) v národní vlády v jednotlivých zemích EU © KANTAR pro Evropský výbor regionů 2020