Dialog s islámem je důležitou součástí evropského mezikulturního roku

Evropský rok mezikulturního dialogu byl oficiálně zahájen v Lublani za účelem pomoci občanům EU vyrovnat se s „otevřenějším a komplexnějším“ kulturním prostředím. Podpora dialogu mezi islámem a křesťanstvím byl zdůrazněn jako „klíčová součást“ evropského mezikulturního roku.

Souvislosti:

V roce 2005 Evropská komise poprvé navrhla, aby se Evropským rokem mezikulturního dialogu stal letošní rok. Parlament a Rada návrh přijaly v prosinci 2006.

Rok 2005 se vyznačoval napětím mezi Evropou a islámským světem poté, co byly v únoru v dánských novinách publikovány kontroverzní karikatury proroka Mohameda. Tehdy předseda Evropské komise José Manuel Barroso vyjádřil velkou podporu principu svobody projevu.

Turecko hrálo roli prostředníka na schůzce ministrů zahraničí EU, která se týkala „potřeby dialogu mezi civilizacemi a náboženstvími“ a která následovala po konfliktu s karikaturami. Ministři na tomto setkání přijali deklaraci, jež vyzývala k „posílenému dialogu“ s muslimy.

Nedávný průzkum Eurobarometru ukázal, že dvě třetiny Evropanů každý den komunikují nejméně s jednou osobou jiného náboženského vyznání, etnického či národního původu.

Témata:

Evropský rok mezikulturního dialogu (EYID) byl oficiálně zahájen 8. ledna v Lublani předsedou Evropské komise a Parlamentu José Manuelem Barrosem a Hans-Gertem Pötteringem a slovinským premiérem Janezem Jansou.

Hlavními cíli Evropského roku mezikulturního dialogu jsou podpora mezikulturního dialogu mezi občany EU a pomoci jim vyrovnat se s „otevřenějším a komplexnějším prostředím“ a zvýšit povědomí o důležitosti rozvíjení „aktivního evropského občanství“, které je „otevřené světu, respektuje kulturní rozdíly a je založeno na společných hodnotách“.

Mluvčí Evropské komise John Macdonald řekl, že dialog mezi islámem a křesťanstvím bude „klíčovou součástí“ Evropského roku mezikulturního dialogu s cílem „zlepšit vzájemné porozumění a soužití“. Dialog mezi náboženstvími – především sociální integrace a „povzbuzování zaměstnavatelů, aby se více zaměřovali na kulturu“ – je důležitým aspektem Evropského roku mezikulturního dialogu v kontextu agendy zaměřující se na růst a vytváření nových pracovních příležitostí, dodal Macdonald.

Evropský komisař pro vzdělání, odborné vzdělávání, kulturu a mládež Ján Figeľ na zahajovací konferenci řekl, že mezikulturní dialog se stane „společným rysem v dalších oblastech politiky, kterými se Evropská komise zabývá“, včetně investování „velkého množství prostředků během následujících několika let“.

Evropská unie má na podporu Evropského roku mezikulturního dialogu připravených 10 milionů eur. Peníze by měly být využity na informační kampaň podporující cíle mezikulturního dialogu a na udělování grantů pro realizaci projektů na evropské úrovni, aby se zvýšilo povědomí o mezikulturním dialogu mezi mladými lidmi. Jedná se např. o pořádání festivalů či sportovních akcí. Finanční prostředky by měly také jít na spolufinancování akcí na národní úrovni. Na úrovni členského státu by měl být realizován vždy jeden projekt – např. informační kampaň o kulturní rozmanitosti a rozvoj celoživotní vzdělávání.

Další kroky:

12. ledna budou zahájeny aktivity v Evropských městech kultury, kterými jsou Liverpool a Stavanger.