Del Ponteová: EU stojí v otázce Západního Balkánu před dilematem

justice, soud, právo

Žalobkyně Mezinárodního tribunálu pro zločiny spáchané v bývalé Jugoslávii Carla del Ponetová tvrdí, že EU čelí složité volbě mezi integrací zemí Západního Balkánu i bez odsouzení všech zločinců a desetiletími čekání na nastolení pravého míru v regionu.

Carla del Ponteová opětovně vyzvala Chorvatsko a Srbsko a Černou Horu, aby plně spolupracovaly s mezinárodním tribunálem a vydaly všechny podezřelé z válečných zločinů. V případě, že tak neučiní, státy EU by je neměly přijmout mezi sebe.

„Je těžké si představit, že Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora […] a Bosna a Hercegovina přistoupí k Evropské unie, i když se přitom každý z jejich národů bude ideologicky připravovat na další konflikt,“ řekla 1. září Carla del Ponteová na tiskové konferenci v Bernu.

Podle žalobkyně čelí EU dilematu: „Buď integrovat Západní Balkán do EU, i když ještě nenastalo skutečné usmíření a riskovat tím importování konfliktů do EU, nebo čekat na nastolení pevného míru, což by ovšem znamenalo dekády a nikdo nedokáže předpovědět, co by se mezitím mohlo stát .“

Evropská unie 5. října rozhodne o začátku jednání o uzavření Stabilizační a asociační smlouvy s Bělehradem. Samotné přislíbení termínu by ale podle Carly del Ponteové ohrozilo vidinu brzkého zatčení Ratka Mladiče, který je stále na útěku.