Další krok v boji proti terorismu. V EP vznikl zcela nový zvláštní výbor

boj s terorismem

@ Shutterstock / Prazis

V Evropském parlamentu začal fungovat zcela nový zvláštní výbor pro terorismus. Jeho úkolem bude hlavně kontrola efektivity protiteroristických opatření nebo analýza minulých chyb a selhání. Jedná se o další krok z řady opatření, kterými chce EU bojovat proti teroristickým útokům.

V Evropském parlamentu ve čtvrtek poprvé zasedal zvláštní výbor pro terorismus. Jeho zřízení europoslanci sice odsouhlasili již na počátku července, jeho roční mandát však začal oficiálně běžet až nyní. Tvoří jej celkem 30 poslanců ze všech poslaneckých skupin a mezi náhradníky najdeme hned dva české europoslance, Petra Ježka (ANO, ALDE) a Miroslava Pocheho (ČSSD, S&D).

Úkolem členů výboru bude zejména prozkoumávat protiteroristická opatření v EU, zjišťovat nedostatky přeshraniční soudní spolupráce a výměny informací a hodnotit dopady protiteroristických opatření na základní práva a svobody.

Výbor však bude zkoumat a posuzovat i rozsah teroristických hrozeb v Unii. Stejně tak bude jeho úkolem analyzovat selhání stávajících opatření, kvůli kterým se teroristům v poslední době dařilo útoky páchat.

V nejbližších týdnech se jeho členové zaměří například na to, jak funguje ochrana vnějších hranic, jak to v Unii vypadá s radikalizací nebo na to, jak efektivní jsou deradikalizační programy. Posvítit by si ale měli i na financování terorismu, možnosti ochrany kritické infrastruktury či na spolupráci evropských zpravodajských služeb.

de Kerchove: Pokud bude cílem výboru jen zaznamenávat chyby ostatních, ničemu to nepřispěje

Pro jeho práci bude stěžejní úzká spolupráce s jinými institucemi a orgány EU (hlavně s Europolem a Eurojustem), ale také s národními parlamenty a vládami, tajnými službami a s orgány činnými v trestním řízení.

První zpráva o výsledcích činnosti výboru se očekává za šest měsíců, další pak za rok. V případě potřeby může být jeho mandát i prodloužen.

Boj s terorismem jako priorita

Zřízení výboru je dalším z řady opatření, kterými EU reaguje na rostoucí počet teroristických útoků a na stále nebezpečnější radikalizaci evropských občanů. Boj proti terorismu je také jednou z priorit současné Evropské komise.

Důležitým krokem bylo i přijetí nové směrnice pro boj s terorismem. Ta je namířena zejména proti takzvaným zahraničním bojovníkům, kteří jsou vnímáni jako čím dál větší hrozba pro bezpečnost Evropy. Za většinou teroristických útoků v EU totiž stojí nebezpečné osoby, které se narodily a vyrostly v Evropě, ale poté odcestovaly do konfliktních oblastí, aby navázaly kontakt s teroristickými skupinami. Tito radikálové se posléze mohou vrátit do Evropy a spáchat teroristický čin.

V nejbližších týdnech se výbor zaměří například na to, jak funguje ochrana vnějších hranic, jak to v Unii vypadá s radikalizací nebo na to, jak efektivní jsou deradikalizační programy

„Naše návrhy se zaměřují nejen na pachatele, ale i na ty, kteří pomáhají terorismus financovat či jej podporují, například zařizováním cest. Tímto způsobem formou trestního práva důrazněji reagujeme na hrozbu, jakou tito zahraniční bojovníci představují,“ komentoval tehdy návrh směrnice eurokomisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos.

Směrnice se však stala i terčem kritiky, a to zejména kvůli možnému dopadu na lidská práva. Nově vytvořený zvláštní výbor by se proto měl zaměřit i na tuto oblast.

A podle unijního koordinátora pro boj s terorismem Gillese de Kerchoveho jsou nové nástroje efektivní. Důkazem je podle něj například fakt, že teroristé při posledních útocích v Barceloně a Cambrils použili auta, a nikoli střelné zbraně.

„Fakt, že teroristé použili zbraně typu „udělej si sám“ je důkazem, že jsme pokročili vpřed,“ prohlásil de Kerchove. A velké naděje vkládá i do nového výboru. Evropa by se totiž podle něj měla sama učit ze svých předcházejících chyb, k čemuž by měl výbor pomoci. Pouhé poukazování na selhání ostatních však podle něj stačit nebude. „Pokud bude cílem výboru jen zaznamenávat chyby ostatních, ničemu to nepřispěje,“ uvedl.