ČSSD: Společná evropská armáda by mohla být přínosem i v boji s nelegální migrací

30caf2a937c98b711001fbdbc625_base_optimal

Tento článek je součástí Special reportu: České politické strany a EU

Česká strana sociálně demokratická je jedním ze zastánců vytvoření společné evropské armády. Stejně tak by za určitých podmínek ráda přijala společnou měnu. S redakcí EurActivu se však podělila i o své názory na jiné oblasti evropské politiky.

Chcete znát i odpovědi dalších stran? Přečtěte si celý speciál >>>>

Sociální demokraté chtějí spolupracující a sociální Evropu, ve které se budou rychleji sbližovat životní úrovně členských států. Jak toho ale chtějí dosáhnout? A jak zajistit bezpečí všem občanům Unie? Zeptali jsme se.

Migrace

EU projednává reformu azylové politiky. Souhlasíte s tím, aby se v této oblasti posílily pravomoci Evropské unie?

Ano.

Jak nastavit azylová pravidla tak, aby do budoucna nedocházelo k takovému přetížení některých zemí, jako vidíme v případě Itálie a Řecka?

Určitě to nemůže být formou povinných přerozdělovacích kvót, jak tomu bylo dosud. Není možné nutit žít lidi tam, kde nechtějí. V prvé řadě je třeba posilovat systém prevence ilegální migrace a vymáhat dodržování pravidel pro udílení azylu. Pak je možné se bavit o jednotné azylové politice založené na dobrovolných závazcích členských států.

 V prvé řadě je třeba posilovat systém prevence ilegální migrace a vymáhat dodržování pravidel pro udílení azylu

Obrana

Měla by podle vás vzniknout společná evropská armáda?

Ano.

Pokud ano, jaké by měly být její kompetence?

Ve věci obrany našeho státu v případě útoku cizí mocnosti se můžeme spolehnout na pomoc našich spojenců z NATO. Na úkoly související s ochranou hranic např. před nelegální migrací není však NATO dobře nastavené. Právě zde by mohla být evropská armáda přínosem. Společné evropské jednotky by také mohly rychle a účinně zasáhnout v sousedních státech EU v situaci zásadního zhoršení bezpečnostní situace, která by mohla mít za důsledek i naše ohrožení.

Společné evropské jednotky by také mohly rychle a účinně zasáhnout v sousedních státech EU v situaci zásadního zhoršení bezpečnostní situace

Vnitřní bezpečnost

Souhlasili byste s vytvořením evropské tajné služby?

Ne.

Jakým způsobem by měly tajné služby jednotlivých zemí spolupracovat? Na jaké priority by se měla tato spolupráce zaměřovat?

Vytvoření samostatné evropské tajné služby je v nejbližších letech utopií. Je ale zapotřebí, aby tajné služby jednotlivých členských států začaly skutečně úzce spolupracovat, sdílely vzájemně informace a byly schopné je společně a relevantně vyhodnocovat. Prioritou samozřejmě musí být boj proti terorismu, jeho včasné odhalování a předcházení útokům. A to je právě úkol, který bez dostatečné spolupráce není možné zvládnout.

Prioritou samozřejmě musí být boj proti terorismu

Turecko

Měla by EU pokračovat v přístupových rozhovorech s Tureckem?

Ano.

Jak by se měla EU zachovat v případě, kdy by Turecko zavedlo trest smrti? Měla by i přesto pokračovat v rozhovorech, nebo podniknout nějaké kroky pro ochranu lidských práv v zemi?

Přístupové rozhovory jsou užitečným nástrojem, jak můžeme ovlivňovat stav demokracie a vlády práva v Turecku. Nechceme tureckým občanům zavřít dveře, nemůžeme ale na druhou stranu v tuto chvíli očekávat otevření nových kapitol. Ústavní změny, které si Turci odhlasovali v nedávném referendu, nejsou dobrým signálem. Zavedení trestu smrti je nepřekročitelnou červenou linií a bylo by velkou chybou především pro samotné Turecko

Přístupové rozhovory jsou užitečným nástrojem, jak můžeme ovlivňovat stav demokracie a vlády práva v Turecku

Rusko

Měla by EU zrušit sankce vůči Rusku?

Ne.

Pod jakou podmínkou by k zrušení sankcí mohlo dojít? Máme i nadále trvat na tzv. Minských dohodách?

Evropská unie musí využívat diplomatickou cestu a tlačit na obě strany, aby dodržovaly Minské dohody. Státy EU nemůžou zrušit sankce, dokud nebudou dohody zcela naplněny.

Evropská unie musí využívat diplomatickou cestu a tlačit na obě strany, aby dodržovaly Minské dohody

V4

Měl by formát Visegrádské skupiny přetrvat?

Ano.

Pokud ano, jaké v něm spatřujete výhody? A měly by státy V4 hlasovat v rámci Rady EU a ER stejně?

Visegrádská skupina je v první řadě nástroj pro debatu sousedských zemí střední Evropy. Jsou věci, na kterých se shodneme, a ty pak můžeme společně mnohem lépe prosazovat, než pokud bychom postupovali samostatně. Jsou ale také věci, na kterých se shodnout nemůžeme. Díky této platformě máme možnost tyto problematické záležitosti přímo komunikovat a našim partnerům říci, v čem je podpořit nemůžeme nebo s čím nesouhlasíme.

Visegrádská skupina je v první řadě nástroj pro debatu sousedských zemí střední Evropy

Konvergence

České mzdy jsou při srovnání s ostatními zeměmi EU podprůměrné. Může s tím EU něco udělat?

Ano.

Jaký je váš návod k tomu, aby se platy v ČR vyrovnaly platům v západních zemích EU (nebo se k jejich výši alespoň významněji posunuly)?

Jsou věci, které můžeme dělat jako stát – ČSSD během svojí vlády zvýšila minimální mzdu o 40 procent, přidala státním zaměstnancům. Chceme v tomto trendu pokračovat, podporovat malé a střední podniky a modernizovat český průmysl, aby produkoval výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Evropská unie by měla především dbát o to, aby jedna firma neplatila zásadně jiné mzdy v západních a východních členských státech. Evropské dotace mohou zvyšovat naši konkurenceschopnost, budou-li zaměřeny na výzkum a inovace. EU by měla být platformou pro boj s daňovými ráji, do kterých utíkají zisky, místo aby šly na platy zaměstnanců.

Evropská unie by měla především dbát o to, aby jedna firma neplatila zásadně jiné mzdy v západních a východních členských státech

Dotace

Jsou evropské dotace pro ČR přínosné a vhodné?

Ano

Jak by se měl změnit systém čerpání dotací, aby se evropské prostředky využívaly efektivněji? Na jaké priority by se mělo čerpání zaměřit? Nebo by bylo vhodnější dotace zcela opustit?

Česká republika se stále řadí k čistým příjemcům z rozpočtu Evropské unie. Ročně můžeme počítat s desítkami miliard korun pomáhajícím nám vybudovat optimální infrastrukturu, zlepšit ochranu životního prostředí, zaměstnanost či vzdělanost. Evropské dotace jsou pro nás proto velmi přínosné. Je ale zapotřebí se bavit o možných změnách v oblasti vysokých nákladů na implementaci všech grantových programů či koordinaci řídících úřadů v členských zemích. Tyto náklady dosahují až 5 procent z dotací. Problémem je také velká náročnost žádostí, složité formuláře a složitá pravidla. Díky těmto věcem se často o dotace vůbec nepřihlásí potenciální žadatelé s dobrými projekty, kteří se ale této náročnosti zaleknou.

Ročně můžeme počítat s desítkami miliard korun pomáhajícím nám vybudovat optimální infrastrukturu, zlepšit ochranu životního prostředí, zaměstnanost či vzdělanost

Euro

Měla by Česká republika přijmout euro?

Ano.

Pokud ano, v jakém časovém horizontu je to podle vás reálné?

V tuto chvíli není na stole přesný termín nebo časový horizont, je ale nezbytné se o přijetí eura začít bavit. Chceme, aby Česká republika směřovala k přijetí eura v situaci, kdy to pro nás bude hospodářsky i sociálně výhodné. Prvním krokem k přijetí evropské měny bude vstup do systému směnných kurzů ERM II, který nám umožní nastavit stabilní a výhodný kurz koruny. Současně však požadujeme, aby Evropská unie zavedla nástroje skutečné sociální konvergence, tedy sbližování mezd, životní úrovně a sociálních standardů v EU.

Jste zastánci vytvoření společného rozpočtu a společného ministra financí zemí eurozóny?

Je jasné, že je třeba vytvářet mechanismy, které budou posilovat odolnost eurozóny. ČR nemůže žádným způsobem bránit zemím eurozóny v další integraci. Je pro nás ale zásadní, aby tato integrace nevedla k dalšímu rozdělování Evropy a další spolupráce byla otevřená pro všechny členské státy.

ČR nemůže žádným způsobem bránit zemím eurozóny v další integraci

Zemědělství

Souhlasíte se zastropováním zemědělských dotací pro velké firmy?

Ano.

Jak by se podle vás měla společná zemědělská politika reformovat, aby EU ušetřila výdaje s ní spojené a mohla více investovat do obrany či řešení migrace?

Smysl evropských fondů by nemělo být financovat obří agropodniky. Zemědělství se v současné době bez dotací neobejde a je třeba posilovat potravinou soběstačnost. Dotace by ale měly směřovat na podporu menších zemědělců a především těm, kteří s půdou šetrně a udržitelně zacházejí.

Smysl evropských fondů by nemělo být financovat obří agropodniky

EurActiv.cz se s otázkami obrátil na strany a hnutí, jejichž podpora podle volebního modelu CVVM ze září 2017 dosáhla alespoň 1,5 %.