ČR: Pas pro poskytovatele služeb by měl platit pro všechny sektory

zdroj: ShutterStock.com/Stock-Asso

Podnikatelé se při přeshraničním poskytování služeb i nadále setkávají s nejrůznějšími překážkami. V jejich překonávání by jim měl pomoct tzv. Pas pro poskytovatele služeb, který slibuje jednodušší postupy a snazší notifikaci. Evropská komise plánuje, že bude platit nejprve v sektoru podnikatelských služeb a stavebnictví, avšak Česká republika by naopak chtěla, aby pas zahrnoval všechny sektory.

I přesto, že služby tvoří významnou část HDP evropské osmadvacítky (70 %), většina z nich je poskytována pouze na domácích trzích členských států. Plnému využití jejich potenciálu tak stále brání nejrůznější překážky, mezi něž v prvé řadě patří nadměrná zátěž nebo přetrvávající diskriminační praktiky.

To, že podnikatelé při přeshraničním poskytování služeb narážejí na bariéry, potvrzuje i Jitka Ryšavá z Enterprise Europe Network. Na nedávné diskusi, která proběhla v Praze a kde mezi sebou diskutovali zástupci Evropské komise, státní správy, podniků a nevládních organizací, uvedla, že mezi hlavní překážky patří špatně dostupné informace ohledně pravidel pro přeshraniční poskytování služeb, nejednotná pravidla a také nedostatečné informace pro výkon regulovaných aktivit, ohlašování a zpoplatňování pracovníků.

Situaci plně nevyřešila ani směrnice o službách z roku 2009, kterou členské státy implementovaly do svých právních řádů. Jak uvádějí hospodářské analýzy, na které ve svých materiálech poukazuje CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU, pokud by členské státy odstranily téměř všechna přetrvávající omezení, celkový hospodářský zisk by byl více než trojnásobný v porovnání s dosavadním stavem, tj. přibližně 2,6 % HDP.

Lepší komunikace mezi domovským a hostitelským státem

I z tohoto důvodu Evropská komise vedená Jean-Claude Junckerem přišla na podzim loňského roku s novými iniciativami, které mají přispět k dalšímu rozvoji jednotného trhu se zbožím a službami. Jednou z nich je i tzv. pas pro poskytovatele.

„Pas pro poskytovatele služeb bude jednotný elektronický postup, který umožní, že se poskytovatel služeb bude obracet pouze na jeden – domácí – orgán, a ten bude následně komunikovat se zemí destinace. Dokumenty bude podnikatel poskytovat jen jednou,“ vysvětlil na zmiňované diskusi Jürgen Tiedje z Evropské komise.

Při přeshraničním poskytování služeb je nutná notifikace. Pokud se poskytovatel služeb působící pouze ve svém domovském státě v současnosti rozhodne založit pobočku ve dvou jiných členských zemích, musí kvůli tomu podstoupit dvě naprosto odlišné procedury. Mezi domovským státem a hostitelskými zeměmi totiž stále neexistuje žádná interakce.

Pas by měl podle Komise představovat doklad vydaný vnitrostátním orgánem, který poskytovateli služeb za hranicemi svého domovského státu pomůže prokázat, že splňuje všechny potřebné požadavky hostitelské země.

Více informací o směrnici o službách a pasu pro poskytovatele služeb najdete ZDE.

„Navrhovaná iniciativa nemá za cíl změnu aktuálních pravidel, ani neomezuje pracovněprávní požadavky či požadavky na sociální ochranu, které musí poskytovatelé služeb splňovat. Zároveň chce respektovat ochranu údajů,“ píše se v materiálech Komise.

Základní a dobrovolná část

Na začátku letošního května Evropská komise spustila veřejnou konzultaci, která má zjistit, jaké sektory by měly být pasem pro poskytovatele služeb pokryty. Komise totiž v tento moment uvažuje o využití pasu nejprve v sektoru podnikatelských služeb (např. účetní, architektonické či inženýrské služby) a stavebnictví.

Česká vláda je ale přesvědčena, že by pas měl pokrývat všechny sektory služeb. Svou představu o podobě pasu prezentovalo i Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Podle Jana Havlíka z MPO by se pas měl skládat ze dvou částí – základní a dobrovolné. Povinná část by tak obsahovala údaje týkající se usazení v domovském státě, daňové povinnosti, sociální a zdravotní pojištění, trestní odpovědnost a profesní pojištění. V nepovinné části by byly uváděny další údaje související se splněním požadavků na výkon dané konkrétní činnosti, např. profesní průkaz, dobrovolná certifikace atd.

Zavedení pasu pro poskytovatele uvítaly i české podniky sdružené ve Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). „Musí být ale vytvořen funkční systém, který pomůže snížit administrativní zátěž,“ zdůraznila Vladimíra Drbalová ze SP ČR. Pas by měl být pro firmy atraktivní, musí zvýšit transparentnost a zlepšit výměnu informací, dodala.

Lucie Bednárová

Článek vznikl u příležitosti debaty na téma „Pas pro poskytovatele služeb“, kterou organizovaly Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR společně s Hospodářskou komorou ČR a Českou podnikatelskou reprezentací při EU (CEBRE).