ČR má využití pro téměř desetinu peněz z fondů EU

@Shutterstock.com/Marian Weyo

Ve stávajícím období do roku 2020 Česká republika připravila a smluvně zajistila projekty, které ukrojí téměř 10 % z balíku, jež jsou pro ni připraveny v rámci evropských strukturálních a investičních fondů. Celkově může země během sedmiletého období vyčerpat až 650 miliard korun (24 miliard eur).

Nové programové období začalo oficiálně v roce 2014, avšak kvůli průtahům se schvalováním základních strategických dokumentů a konkrétních operačních programů jak na národních, tak evropské úrovni, se Česká republika reálně nachází v průběhu prvního roku čerpání. Novinářům to na dnešním tiskovém brífinku sdělila náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Letáčková.

V tomto „prvním“ roce se Česku podařilo smlouvou zajistit téměř 10 % částky (přesně 8,3 %), která je pro ni vyčleněna v evropských strukturálních a investičních fondech. „Tyto projekty je už možné realizovat a proplácet,“ uvedla Letáčková.

Celkový počet schválených projektů dosáhl podle informací ministerstva pro místní rozvoj (MMR) 1 519. „Odhaduji, že nejvíce žádostí se aktuálně nachází v OP Zaměstnanost, a to i z toho důvodu, že se jedná o objemově menší projekty. V závěsu za ním bude oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání nebo životní prostředí,“ řekla EurActivu náměstkyně Letáčková.

Čerpání může ještě zrychlit

Celkový balík, na který může Česká republika během sedmiletého období 2014-2020 dosáhnout, představuje částku 650 miliard korun (24 miliard eur). Necelá desetina již schválených projektů je však počítána z celkového objemu alokace, od kterého je odečtena tzv. výkonnostní rezerva.

Ta v současném období představuje novinku a její princip spočívá v tom, že státy, které s pomocí fondů EU úspěšně a rychle plní dopředu stanovené cíle, získají určitý objem dotací navíc. V případě České republiky se po složitém výpočtu jedná přibližně o 38 miliard korun.

Podle informací rezortu pro místní rozvoj, který čerpání z fondů EU v ČR koordinuje, je v tuto chvíli v systému MS2014+ zaregistrováno skoro 35 tisíc uživatelů. „Je zde vyhlášeno 313 výzev o celkovém objemu 365 miliard korun a žadatelé dosud podali 20 675 žádostí o podporu v celkové výši 257,4 miliardy korun,“ píše se v dokumentu rezortu.

Letáčková je přesvědčena, že do konce roku by Česká republika mohla v čerpání prostředků EU ještě zrychlit. „Křivka čerpání může být nyní dokonce ještě strmější, protože řídící orgány operačních programů měly prvních několik měsíců ještě plné ruce práce s vyřizováním proplácení příjemcům z uplynulého období. Nyní se kapacity uvolní a budou se moci naplno věnovat novému období,“ uvedla.