ČR má snížit emise z domácností, dopravy nebo zemědělství o 14 %

© Pixabay.com

V Bruselu dnes byly představeny cíle pro snižování emisí v odvětvích mimo evropský systém emisního obchodování. ČR by měla do roku 2030 snížit emise o 14 % oproti roku 2005.

Rychlejší a pohodlnější veřejná doprava, auta s nižší spotřebou a levnějším pohonem, lepší podmínky pro carsharing, teplé a pohodlné domovy s nižšími účty za vytápění, čistší vzduch ve městech i na venkově, rozjezd výroby domácí čisté energie nebo jednodušší recyklace odpadků a nižší poplatky pro ty, kdo třídí.

Podle ekologů může tyto výhody přinést nový balíček návrhů ke klimaticko-energetické politice, který dnes po poledni představila Evropská komise.

Jeho základem je takzvané nařízení o sdílení úsilí, které pro období let 2021 až 2030 členským zemím stanoví závazné roční cíle pro snižování emisí skleníkových plynů v dopravě, stavebnictví, zemědělství, nakládání s odpady, využívání půdy a lesnictví.

Jedná se o odvětví mimo evropský systém emisního obchodování (EU ETS), který zahrnuje velké zdroje jako elektrárny, teplárny a průmyslové firmy.

Pravidla pro fungování EU ETS jsou nastavena do roku 2020 a v současné chvíli prochází revizí. Systém však pokrývá pouze 45 % evropských emisí, a tak unijní legislativa upravuje i takzvané non-ETS sektory. V praxi to znamená snižování emisí z domovních kotlů, dopravních prostředků nebo skládek.

V této oblasti má mít každý členský stát EU do roku stanoven individuální cíl, který bude určen právě nařízením o sdílení úsilí. To naváže rozhodnutí o sdílení úsilí platné do roku 2020.

Otazník nad Británií

Výše cíle pro každou zemi se řídí podle výše jejího HDP. Státy s nejnižšími příjmy tak mají mít cíle nastavené nejníže. Rozpětí redukce se má pohybovat mezi 0% a – 40 % emisí ve srovnání s rokem 2005. Například Bulharsko má mít cíl nastaven na nule. I přesto bude udržení emisí na této úrovni vyžadovat určitá dekarbonizační opatření.

Česká republika má podle dnešního návrhu snížit non-ETS emise ve srovnání s rokem 2005 o 14 %.

Plány Komise však nejprve budou muset schválit členské státy a Evropský parlament. České ministerstvo životního prostředí by mělo rámcovou pozici pro postup v dalších vyjednáváních připravit během léta.

Otazníky může vnést do projednávání nařízení očekávaný odchod Velké Británie z EU. V říjnu 2014 se prezidenti a premiéři členských zemí dohodli, že emise v sektorech mimo ETS se do roku 2030 za celou EU sníží o 30 % oproti roku 2005. Pokud Británie vystoupí, bude v EU chybět velký stát, který má ambici své emise výrazně snížit, a jeho podíl na závazku by se pak pravděpodobně musel rozdělit mezi ostatní země. Komise ale zdůrazňuje, že zatím Spojené království členem EU zůstává, a tak se z hlediska legislativy nic nemění.

Co může dělat Česko

„Výsledná dohoda o nařízení se očekává v letech 2017 až 2018. Bylo by dobré, kdyby mezitím česká vláda veřejně pojmenovala oblasti, kde bude chtít tyto emise snížit,“ říká Klára Sutlovičová z analytického centra Glopolis.

Návrh totiž dává členským zemím flexibilitu v rozhodování o tom, jakou měrou mají jednotlivá odvětví ke snižování emisí přispět.

Podle ekologů z Hnutí Duha by měla vláda například posílit program Nová zelená úsporám, který podporuje energetické úspory v domácnostech. Dále by prý bylo možné snížit produkci odpadů a zvýšit recyklaci komunálního odpadu z 35 % na minimálně 60 %.

Hnutí doporučuje také podporovat alternativy k individuální automobilové dopravě a oživit sektor obnovitelných zdrojů, které mohou zajistit čistou elektromobilitu.

„Pro naplnění závazků bude potřeba vynaložit značné finanční prostředky z veřejných i soukromých zdrojů a přijmout dalekosáhlá opatření na mnoha úrovních státní správy,“ řekl k vydanému návrhu nařízení viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Daniel Beneš.

„Přesto je i takto ambiciózní cíl žádoucí, jelikož se týká emitentů, kteří dosud v příspěvku k boji se změnami klimatu zaostávali za průmyslem či energetikou,“ dodal.