ČR je montovnou západu. Ke změně mohou přispět i obchodní dohody EU s Asií

zahradil

© Anna Kuznická, Asociace pro mezinárodní otázky

Vyjednávání obchodních dohod mezi EU a třetími zeměmi má pomoci jak státům, tak firmám v jednotlivých regionech členských zemí. Pokud však podnikatelé chtějí prorazit na trzích mimo Unii, musí vyrábět výrobky s přidanou hodnotou. České prostředí je však z velké části spíše montovnou západních společností. A místní podmínky jim cestu příliš neusnadňují.

Téma obchodní politiky v poslední době hýbe celou Evropskou unií. Zejména schválení dohody CETA s Kanadou by podle jejích obhájců mělo přinést nové možnosti jak pro celou Českou republiku, tak pro její jednotlivé kraje.

Jaký vliv může mít liberální obchodní politika EU na české regiony, se nedávno řešilo i na panelové diskuzi v Pardubickém kraji, kterou uspořádala Asociace pro mezinárodní otázky společně se serverem EurActiv.cz  a Eurocentrem Pardubice. Debaty se zúčastnil mimo jiné i český europoslanec a místopředseda výboru pro mezinárodní obchod Jan Zahradil (ODS, ECR).

„Pro Českou republiku je obchodní politika nejdůležitějším aspektem celé integrace. Náš export je z 83 % směřován na evropský trh, celých 33 % pak jde přímo do Německa. Česko je na EU v tomto ohledu příliš závislé a jakákoli jiná možnost někam vyvážet je vítaná,“ prohlásil Zahradil na úvod debaty.

Připomněl zároveň, že s odmítavým přístupem nového amerického prezidenta Donalda Trumpa k uzavírání mezinárodních obchodních dohod se Evropské unii otevírají nové možnosti obchodní spolupráce zejména v Asii. „Pro EU i pro Českou republiku to nemusí být špatně. Otevírá se nám tím prostor, který můžeme vyplnit,“ dodal.

Zahradil: Pro Českou republiku je obchodní politika nejdůležitějším aspektem celé integrace.

Česko jako montovna západních gigantů

Následně se však debata zaměřila na možnosti, které obchodní dohody přináší exportérům v Pardubickém kraji. V tomto ohledu ale nebyla tak optimistická.

Podle ředitele regionální kanceláře CzechInvestu v Pardubickém kraji Tomáše Vlasáka je nutné si uvědomit, že drtivá většina průmyslových výrobců v kraji jsou pouhými subdodavateli a jejich výrobky téměř vždy putují za hranice, kde teprve vzniká samotný produkt.

„V Pardubickém kraji máme celou řadu exportérů, ale těch, kteří by vyráběli vlastní konečný produkt a měli vlastní obchodní strategii, je úplné minimum,“ zdůraznil.

O zboží vyrobené v Pardubickém kraji je velký zájem ze strany zahraničních firem, které tak v českých regionech snižují nezaměstnanost. České prostředí však využívají často pouze pro montáž, a přidaná hodnota výroby je tak velice nízká.

Vývoz z Pardubického kraje je na těchto zahraničních firmách podle Vlasáka závislý z celých 91 %.

Chybí finální výrobky s přidanou hodnotou

„Z principu zde mnoho vyrábíme, ale už neprodáváme. Pro firmy je to často vcelku výhodné, jelikož vyrobí, naloží a odvezou do Německa, kde vznikne konečný výrobek,“ uvedl Vlasák.

Vlasák: V Pardubickém kraji máme celou řadu exportérů, ale těch, kteří by vyráběli vlastní konečný produkt a měli vlastní obchodní strategii, je úplné minimum.

Pokud však chceme zvyšovat svou konkurenceschopnost, profitovat z liberální obchodní politiky a zvyšovat HDP na obyvatele, je nutné se zaměřit na jiné oblasti.

„Je třeba mít vlastní zájmy, zaměřit se na výzkum a vývoj a mít vlastní obchodní strategii. V tomto ohledu máme ještě hodně co dohánět,“ uzavřel Vlasák.

K podobnému názoru se kloní i Vojtěch Stejskal ze společnosti ERA, a.s. Ta je jednou z firem, které se zaměřují právě na výrobu s vysokou přidanou hodnotou, konkrétně pak na technologie spojené se sledováním a monitorováním letadel, a to jak pro civilní, tak pro bezpečnostní a vojenské účely.

Podmínky v ČR podnikatelům nepomáhají

Pardubický kraj se podle Stejskala potýká s mnohými problémy, které společnostem s vlastní obchodní strategií a s vlastními výrobky mířícím na mezinárodní trhy příliš nepomáhají.

„Jedním z problémů je nedostatečná infrastruktura, zvláště pak v Pardubickém kraji. Jsme napojeni na dálnici, ale ta dálnice pořádně dál nevede. Sice jsme na trati, ale rychlotrať se neplánuje, máme letiště, ale spojení na západ nemáme. To jsou problémy, které českou firmu s mezinárodním přesahem vyrábějící přidanou hodnotu brzdí,“ zdůraznil Stejskal.

Stejskal: V Pardubickém kraji a celkově v celé republice nemůžeme sehnat zaměstnance. Chceme vytvářet přidanou hodnotu, ale nemáme lidi.

Dalším velkým problémem pro české firmy je podle Stejskala nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců.

„V Pardubickém kraji a celkově v celé republice nemůžeme sehnat zaměstnance. Chceme vytvářet přidanou hodnotu, ale nemáme lidi,“ prohlásil a dodal, že společnost musela zřídit pobočky po celé republice, aby kvalifikované zaměstnance sehnala.

S tím souvisí nedostatečná mobilita pracovníků v ČR. Češi totiž dlouhodobě nejsou ochotní buďto se za prací stěhovat, nebo za ní pravidelně dojíždět.

Naším cílem by měla být Asie

„Začínám si myslet, že lidi nejsou ochotní jezdit za prací ani v rámci regionu,“ uvedl europoslanec Zahradil. Podle něj je asi jedinou možností to, aby firmy přicházely tam, kde se zaměstnanci koncentrují.

Tyto problémy je možné řešit na národní úrovni. Nabízet českým firmám lepší možnosti vyvážet mimo Evropu je ale oblast, kterou má na starosti EU. „Jestli chceme být v pozici koncových dodavatelů, je třeba jít mimo Evropu, a proto potřebujeme obchodní dohody vyjednávané Evropskou unií,“ myslí si Zahradil.

Zahradil: Začínám si myslet, že lidi nejsou ochotní jezdit za prací ani v rámci regionu.

Zaměřit bychom se podle něj měli především na oblast Asie. EU již v této oblasti má vyjednanou dohodu o volném obchodu s Jižní Koreou, Vietnamem a Singapurem. A mnohé další obchodní dohody jsou v plánu.

S tím souhlasí i Stejskal, podle kterého je pro českou firmu velmi těžké prosadit se na západních trzích. „S výrobkem s přidanou hodnotou se na západě těžko prosazujete. Bojujete tam s globálními obry. Proto je pro vývoz dobré, když se zaměří na Asii nebo třeba Jižní Ameriku,“ uzavřel.