Co znamená občanství EU?

občanství

Odpovědět na otázku, zda je pojem občanství EU přínosem, nebo prázdným pojmem se příští týden pokusí mezinárodní konference. Uskuteční se 29. listopadu v prostorách Senátu PČR.

Na konferenci vystoupí např. Thomas Diez z Birminghamské univerzity. Mezi českými řečníky se objeví i jméno bývalého ústavního soudce Vojtěcha Cepla.

Konference se bude zabývat i konkrétními výhodami vyplývajícími z občanství EU:

  • možnost volit a kandidovat v místních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu i v jiném členském státě
  • konzulární ochrana ve třetím státě, ve kterém nemá náš stát zastoupení, na velvyslanectví jiné členské země
  • právo využívat Evropského ombudsmana
  • právo volného pohybu a svobody usazování

Právě téma volného pohybu osob bude v souvislosti s tím, že většina starých členských států zavedla přechodné období, zřejmě velmi kontroverzní i na zmiňované konferenci.

Konferenci organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Výborem pro záležitosti EU Senátu PČR, Britskou radou a Nadací Konrada Adenauera. Konference se uskuteční za podpory Evropské komise.

Program konference naleznete zde. Na konferenci je třeba se zaregistrovat na emailové adrese europeum@europeum.org nebo na telefonu 221 610 209.